Commit 4c824c86 authored by Jannes Höpke's avatar Jannes Höpke

Upload New File

parent 13efa790
#NEXUS
[! Generated by PhyDE 0.9971 ]
[Mon Apr 09 18:21:21 BST 2018]
BEGIN DATA;
DIMENSIONS NTAX=69 NCHAR=1008;
FORMAT DATATYPE=DNA GAP=- MISSING=? ;
MATRIX
AY101940_Litorella_uniflora_148_United_Kingdom TAATAAAAA---TGGGCAATCCTGAGCCAAATCCTGTCTTCTCAAAAT------AAAGGTTCAGAAAGCG--AAAA-AGGGATAGGTGCAGAGACTCGATGGAAGCTGTTCTAAAACAAATGGAGTTGACTGCGTTGGTA-----GATGAATCTTTTCATCGAAACTTCAGAAAGGATGAAGGATAAACGTATCTATT----------------GAATATTCAAATCT-ATCA------------------AAAAAAAAATGAATGATGGCCTGAGTCTGT-----TTCTCTATTTTTTT--------------------A-TAGAAG-----------AATG--------ATTGATTCCACATTCAAGA-------AAGAAT------CGAATATTCATTCATCAAATTACCCCACTCCATAGTCTGAGAG-----TTCTTTTTTAAAAGAAC--TGATTCATC----------GGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCGTTCTACATGTTAATACCGACAGCAATGAAATTTATAGTAATAGGAAAATCCGTCGACTTTTAAAATCGTGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAAAAAGCCTATTTTCTATCTAT------CCTACCCC--TTTTTGCTTTGCTTTTTTGTTAGCGGTTCAAAATTCCCTTTTCTCATTCTTTTT----CAAACG-------TATTGGGGCGTAAATGACTTTCTCTTATCACA------TGTGAT---------------ATAGAATACACATCTAAATTGAGAAAGGAATGCCTATTTGAATGATTCACAATCAATAGCATTACTCATACCGAAACTTACAACTTG-------CAAAGTCGTCTTT-----TTAAAGACCTAAGAAA-----TTACATACAGGACTTGGGG--AAAACTTTGTAATTCCCCC---TGTAC---------TGATAGACCCCAGGCCTCTCCTAAAATGAGGATGGAATGTTCCATTGGAAATGGTCG
AY101931_Plantago_rigida_165_Unknown AAAAAAAAAA--TGGGCAATCCTGAGCCAAATCCTGTCTTCTCAAAAT------AAAGGTTCATAAAGCG--AAAA-GGGGATAGGTGCAGAGACTCGATGGAAGCTGTTCTAAAACAAATGGAGTTGACTGCGTTGGTA-----GATGAATCTTTTCATCGAAACTTCAGAAAAGATGAAGGATAAACGGATCTATT----------------GAATACTNAAANNT-CTAA------------------AAAAAAN--GGAATGACGGCCCGAGTCTGC-----ATCTGTATTTTTTT----AGAT-------GAAAAA-TAGAAG-----------AATT-GGTGGGAATTGATTCCACATTCAAGA-------AAGAAT------CGAATATTCATTCATCAAATCACCCCACTCCATAGTCTGATAGTTTTAGTCTTTTTTTAAAGAAC--TGATTAATT------AATTGGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCGTTCTACATGTCAATACCGACAGCAATGAAATTTATAGTAATAGGAAAATCCGTCGACTTTTAAAATCGTGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAAAA-GCCTATTTTCTATCTAT------CCTACCCCC-----------TATTTTTTGCTGGCGGTTCCCAATTCCCTTTTCTCATTTTTTTTTTTTCAA-CG-------TATGGGGGCGTAAATGACTTTCTCTTATCACA------TGTGAT---------------ATAGAATACACATCTAAATTTAGAAAGGAATCCCTAATTGAATGATTCGCAATCAATAGCATTACTCATACCGAAACTTACAACTTG-------CAAAGTCGTCTTT-----TTAAAGACCTAAGAAA-----TTACATACAGGACTTGGGG--AAAACTTTGTAATTCCCCCCCCTGTACCTTTAATTGACATAGACCCCAGTCCTCTCCTAAAATGAGGATGGAATGTTCCATTGGAAATGATCT
AY101917_Plantago_major_163_Germany TAAAAAAAAA--TGGGCAATCCTGAGCCAAATCCTGTCTTCTCAAAAT------AAAGGTTCATAAAGCG--AAAA-GGGGATAGGTGCAGAGACTCGATGGAAGCTGTTCTAAAACAAATGGAGTTGACTGCGTTGGTA-----GATGAATCTTTTCATCGAAACTTCAGAAAAGATGAAGGATAAACGGATCTATT----------------GAATACTAAAATAT-CTAA------------------AAAAAA---GGAATGACGGCCCGAGTCTGC-----ATCTGTATTTTTTT----AGAT-------GAAAAA-TAGAAG-----------AATT-GGTGGGAATTGATTCCACATTCAAGA-------AAGAAT------CGAATATTCATTCATCAAATCACCCCACTCCGTAGTCTGATAGTTTTAGTCTTTTTTTAAAGAAC--TGATTAATT------AATTGGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCGTTCTACATGTCAATACCGACAGCAATGAAATTTATAGTAATAGGAAAATCCGTCGACTTTTAAAATCGTGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAAAA-GCTTATTTTCTATCTAT------CCTACCCCC-TTTT------TCTTTTTTGCTGGCGGTTCCCAATTCCCTTTTCTCATTTTTTTTTTT-CAA-CG-------TATGGGGGCGTAAATGACTTTCTCTTATCACA------TGTGAT---------------ATAGAATACACATCTAAATTTAGAAAGGAATCCCTAATTGAATGATTCACAATCAATAGCATTACTCATACCGAAACTTACAACTTG-------CAAAGTCGTCTTT-----TTAAAGACCTAATAAA-----TTACATACAGGACTTGGGG--AAAACTTTGTAATTCCCCCCC-TGTACCTTTAATTGACATAGACCCCAGTCCTCTCCTAAAATGAGGATGGAATGTTCCATTGGAAATGATC?
MH158775_Plantago_camtschatica_162_Unknown AAAAAAAAA---TGGGCAATCCTGAGCCAAATCCTGTCTTCTCAAAAT------AAAGGTTCATAAAGCG--AAAA-GGGGATAGGTGCAGAGACTCGATGGAAGCTGTTCTAAAACAAATGGAGTTGACTGCGTTGGTA-----GATGAATCTTTTCATCGAAACTTCAGAAAAGATGAAGGATAAACGGATCTATT----------------GAATACTAAAATAT-CTAA------------------AAAAAA---GGAATGACGGCCCGAGTCTGC-----ATCTGTATTTTTTT----AGAT-------GAAAAA-TAGAAG-----------AATT-GGTGGGAATTGATTCCACATTCAAGA-------AAGAAT------CGAATATTCATTCATCAAATCACCCCACTCCATAGTCTGATAGTTTTAGTCTTTTTTTAAAGAAC--TGATTAATT------AATTGGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCGTTCTACATGTCAATACCGACAGCAATGAAATTTATAGTACTAGGAAAATCCGTCGACTTTTAAAATCGTGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAAAA-GCCTATTTTCTATCTAT------CCTACCCC--TTTTT-----TCTTTTTTGCTGGCGGTTCCCAATTCCCTTTTATCATTTTTTTTTTT-CAA-CG-------TATGGGGGCGTAAATGACTTTCTCTTATCACA------TGTGAT---------------ATAGAATACACATCTAAATTTAGAAAGGAATCCCTAATTGAATGATTCACAATCAATAGCATTACTCATACCGAAACTTACAACTTG-------CAAAGTCGTCTTT-----TTAAAGACCTAAGAAA-----TTACATACAGGACTTGGGG--AAAACTTTGTAATTCCCCCCC-TGTACCTTTAATTGACATAGACCCCAGTCCTCTCCTAAAATGAGGATGGAATGTTCCATTGGAAATGATCG
AY101919_Plantago_rugelii_166_Canada CAAAAAAAAAAATGGGCAATCCTGAGCCAAATCCTGTCTTCTCAAAAT------AAAGGTTCATAAAGCG--AAAA-GGGGATAGGTGCAGAGACTCGATGGAAGCTGTTCTAAAACAAATGGAGTTGACTGCGTTGGTA-----GATGAATCTTTTCATCGAAACTTCAGAAAAGATGAAGGATAAACGGATCTATT----------------GAATACTAAAATAT-CTAA------------------AAAAAA---GGAATGACGGCCCGAGTCTGC-----ATCTGTATTTTTTT----AGAT-------GAAAAA-TAGAAG-----------AATT-GGTGGGAATTGATTCCACATTCAAGA-------AAGAAT------CGAATATTCATTCATCAAATCACCCCACTCCATAGTCTGATAGTTTTAGTCTTTTTTTAAAGAAC--TGATTAATT------AATTGGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCGTTCTACATGTCAATACCGACAGCAATGAAATTTATAGTAATAGGAAAATCCGTCGACTTTTAAAATCGTGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAAAA-GCCTATTTTCTATCTAT------CCTACCCC--TTTTT-----TCTTTTTTGCTGGCGGTTCCCAATTCCCTTTTATCATTTTTTTTTT--CAA-CG-------TATGGGGGCGTAAATGACTTTCTCTTATCACA------TGTGAT---------------ATAGAATACACATCTAAATTTAGAAAGGAATCCCTAATTGAATGATTCACAATCAATAGCATTACTCATACCGAAACTTACAACTTG-------CAAAGTCGTCTTT-----TTAAAGACCTAAGAAA-----TTACATACAGGACTTGGGG--AAAACTTTGTAATTCCCCCCC-TGTACCTTTAATTGACATAGACCCCAGTCCTCTCCTAAAATGAGGATGGAATGTTCCATTGGAA???????
AY101920_Plantago_media_164_Unknown TAAAAAAAAA--TGGGCAATCCTGAGCCAAATCCTGTCTTCTCAAAAT------AAAGGTTCATAAAACG--AAAA-GGGGATAGGTGCAGAGACTCGATGGAAGCTGTTCTAAAACAAATGGAGTTGACTGCGTTGGTA-----GATGAATNTTTTCATCGAAACTTCAGAAAAGATGAAGGATAAACGGATCTATT----------------GAATACTCAAATAT-CTAA------------------AAAAAA---GGAATGACGGCCCGAGTCTGC-----ATCTGTATTTTTTT----AGAT-------GAAAAAATAGAAG-----------AATT-GGTGGGAATTGATTCCACATTCAAGA-------AAGAATTCAAGTCGAATATTCATTCATCAAATCACCCCACTCCATAGTCTGATAGTTTTAGTCTTTTTTTAAAGAAC--TGATTAATT------AATTGGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCGTTCTACATGTCAATATCGACAGCAATGAAATTTATAGTAATAGGAAAATCCGTCGACTTTTAAAATCGTGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAAAA-GCCTATTTTCTATCTAT------CCTACCCCCCTTTTT-----TCTTTTTTGCTGGCGGTTCCCAATTCCCTTTTCTCATTTTTTT-----CAA-CG-------TATGGGGGCGTAAATGACTTTCTCTTATCACA------TGTGAT---------------ATAGAATACACATCTAAATTTAGAAAGGAATCCCTAATTGAATGATTCACAATCAATAGCATTACTCATACCGAAACTTACAACTTG-------CAAAGTCGTCTTT-----TTAAAGACCTAAGAAA-----TTACATACAGGACTTGGGG--AAAACTTTGTAATTCCCCCCC-TGTACCTTTAATTGACATAGACCCCAGTCCTCTCCTAAAATGAGGATGGAATGTTCCATTGGAAATGATCT
AY101925_Plantago_stauntonii_167_France CAAAAAAAAAAATGGGCAATCCTGAGCCAAATCCTGTCTTCTCAAAAT------AAAGGTTCATAAAGCG--AAAA-GGGGATAGGTGCAGAGACTCGATGGAAGCTGTTCTAAAACAAATGGAGTTGACTGCGTTGGTA-----GATGAATCTTTTCATCGAAACTTCAGAAAAGATGAAGGATAAACGGATCTATT----------------GAATACTAAAATAT-CTAA------------------AAAAAA---GGAATGACGGCCCGAGTCTGC-----ATCTGTATTTTTTT----AGAT-------GAAAAA-TAGAAG-----------AATT-GGTGGGAATTGATTCCACATTCAAGA-------AAGAAT------CGAATATTCATTCATCAAATCACCCCACTCCATAGTCTGATAGTTTTAGTCTTTTTTTAAAGAAC--TGATTAATT------AATTGGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCGTTCTACAGGTCAATACCGACAGCAATGAAATTTATAGTAATAGGAAAATCCGTCGACTTTTAAAATCGTGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAAAA-GCCTATTTTCTATCTAT------CCTACCCC--TTTTT-----TCTTTTTTGCTGGCGGTTCCCAATTCCCTTTTNTCATTTTTTTTTT--CAA-CG-------TATGGGGGCGTAAATGACTTTCTCTTATCACA------TGTGAT---------------ATAGAATACACATCTAAATTTAGAAAGGAATCCCTAATTGAATGATTCACAATCAATAGCATTACTCATACCGAAACTTACAACTTG-------CAAAGTCGTCTTT-----TTAAAGACCTAAGAAA-----TTACATACAGGACTTGGGG--AAAACTTTGTAATTCCCCCCC-TGTACCTTTAATTGACATAGACCCCAGTCCTCTCCTAAAATGAGGATGGAATGTTCCATTGG?????????
AY101954_Plantago_amplexicaulis_149_Unknown TAATAAAAA---TGGGCAATCCTGAGCCAAATCCTGTCTTCTCAAAATCAAAATAAAGGTTCAGAAAGCGAGAAAA-AGGGATAGGTGCAGAGACTCGAAGGAAGCTGTTCTAAAACAAATGGAGTTGACTGCGTTGGTA-----GATAAATTTTTTCATCGAAACTTCAGAAAGGATGAAGGATAAACGTATCTATTCTATT-----------GAATATATAAA-CT-C-AA-------------------AAAA----TGAATGACGGCCCGAGTCAGT-----ATCTGTATTTTTTTTT--AGAT-------GAAAAAATGGAAG-----------AATT-GGTGCGAT-------------------------------------CGAATATTCATTCATCAAATCACCCCACTCCATAGTCTGATAG-----TTCTTTTTAAAAAGAAC--TTAT--ATTAATATTAATTGGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCGTTCTACATGTCAATACCGACAGCAATGAAATTTATAGTAATAGGAAAATCCGTCGACTTTTAAAATCGTGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAAAA-GC-TATTTTCTAGTTAT------CCTACCCCC-TTTTT-----GCTTTTTTGTTAACGGTTAAAAATTCCCTTTTATCATTCTTTTT----CAAACG-------TATTGGGGCGTAAATGACTTTCTCTTTTCACA------TGTGAT---------------ATAGAATACACATCTAAATTTAGAAAGGAATCCTTAATTGAATGATTCACAATCAATAGCATTACTCATACCGAAACTTACAACCTG-------CAAAGTTGTCTTT-----TTAAAGACCTA----------TTACATACAGGACTCGGGG--AAAACTTTGTAATTCCCC----TGTACCTTTAATTGACATAGACCC-AGTCCTCTCATAAA-TGAGGATGGAATGGTAC??????????????
AY101941_Plantago_webbii_161_Unknown TAATAAAAA---TGGGCAATCCTGAGCCAAATCCTGTCTTTTCAAAAT------AAAGGTTCAGAAAGCGAGAAAA-AGGGATAGGTGCAGAGACTCGATGGAAGCTGTTCTAAAACAAATGGAGTTGACTGCGTTGGTAGGGTAGATAAATTTTTTCATCGAAACTTCAGAAAGGATGAAGGATAAACGTATCTATTCTATT-----------GAATACTCAACTAT-CTAA------------------AAAAA----TGAATGACG------GTCTGA-----GTCTGTATTTTTTT----AGATTTTAGATGAAAAA-TGGAAG-----------AATTGAATGTGAATTGATTCCGCATTCAAGA-------AAGAAT------CGAATATTCATTCATCAAATCACCCCACTCCATAGTCTAATAG-----TTTTTTTTT--AAGAAC--TTAGTAATT----------GGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCGTTCTACATGTCAATACCGACAGCAATGAAATTTATAGTAATAGGAAAATCCGTCGACTTTTAAAATCGTGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAAAA-GCCTATTTTCTATCTAT------CCTACCC---TTTTT-----GCTTTTTTGTNAGCGGTTCAAAATTCCCTTTTATCATTCTTTTT----CAAACG-------TATTGGGGCGTAAATGACTTTCTCGTATCACATGTGATTGTGAT---------------ATAGAATACACATCGAAATTTAGAAAGGAATCCTTAATTGAATGATTCACAATCAATAGCATTACTCATACCGAAACTTATAACTTG-------CAAAGTTTTCTTT-----TTAAAGACCTAAGAAA-----TTAGATACAGGACTTGGGG--AAAACTTTGTAATTCCCCC---TGTACCTTTAATTGACATAGACCCCAGTCCTCTCATAAAATGAGGATGGAAT???????????????????
AY101943_Plantago_mauritanica_157_Unknown TAATAAAAA---TGGGCAATCCTGAGCCAAATCCTGTCTTTTCAAAAT------AAAGGTTCAGAAAGCGAGAAAA-AGGGATAGGTGCAGAGACTCGATGGAAGCTGTTCTAAAACAAATGGAGTTGACTGCGTTGGTAGGGTAGATAAATTTTTTCATCGAAACTTCAGAAAGGATGAAGGATAAACGTATCTATTCTATT-----------GAATACTCAACTAT-CTAA------------------AAAAA----TGAATGACG------GTCTGA-----GGCTGTATTTTTTT----AGATTTTAGATGAAAAA-TGGAAG-----------AATTGAATGTGAATTGATTCCGCATTCAAGA-------AAGAAT------CGAATATTCATTCATCAAATCACCCCACTCCATAGTCTAATAG-----TTTTTTTTT--AAGAAC--TTAGTAATT----------GGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCGTTCTACATGTCAATACCGACAGCAATGAAATTTATAGTAATAGGAAAATCCGTCGACTTTTAAAATCGTGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAAAA-GCCTATTTTCTATCTAT------CCTACCC---TTTTTTTTT---------GTTAGCGGTTCAAAATTCCCTTTTATCATTCTTTTT----CAAACG-------TATTGGGGCGTAAATGACTTTCTCGTATCACATGTGATTGTGAT---------------ATAGAATACACATCGAAATTTAGAAAGGAATCCTTAATTGAATGATTCACAATCAATAGCATTACTCATACCGAAACTTATAACTTGTAACTGGCAAAGTTTTCTTT-----TTAAAGACCTAAGAAA-----TTAGATACAGGACTTGGGG--AAAACTTTGTAATTCCCCC---TGTACCTTTAATTGACATAGACCCCAGTCCTCTCATAAAATGAGGATGGAATGGTACATTGGAAATGGTCG
AY101944_Plantago_arenaria_150_Unknown TAATAAAAA---TGGGCAATCCTGAGCCAAATCCTGTCTTTTCAAAAT------AAAGGTTCAGAAAGCGAGAAAA-AGGGATAGGTGCAGAGACTCGATGGAAGCTGTTCTAAAACAAATGGAGTTGACTGCGTTGGTA-----GATAAATTTTTTCATCGAAACTTCAGAAAGGATGAAGGATAAACGTATCTATTGTATT-----------GAATACTCAACTATACTAAAA-----CTAA-------AAAAA----TGAATGACG------GTCTGA-----GTCTGTATTTTTTT----AGATTTTAGA--------------------------------------TTGATTCCGCATTCAAGA-------AAGAAT------CGAATATTCATTCATCAAATCACCCCACTCCATAGTCTAATAG-----TTTTTTTTT--AAGAAC--TTAGTAATT----------GGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCGTTCTACATGTCCATACCGACAGCAATGAAATTTATAGTAATAGGAAAATCCGTCGACTTTTAAAATCGTGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAAAA-GCCTATTTTCTATCTAT------CCTACCC---TTTTT-----GCTTTTTTGTTAGCGGTTCAAAATTCCCTTTTATCATTCTTTTT----CAAACG-------TATTGGGGCGTAAATGACTTTCTCGTATCACATGTGATTGTGAT---------------ATAGAATACACATCGAAATTTAGAAAGGAATCATTAATTGAATGATTCACAATCAATAGCATTACTCATACCGAAACTTATAACTTG-------CAAAGTTTTCTTT-----TTAAAGACCTAAGAAA-----TTACATACAGGACTTGGGG--AAAACTTTGTAATTCCCCC---TGTACCTTTAATTGACATAGACCCCAGTCCTCTCATAAAATGAGGATGGAATGGTACATTGG?????????
AY101945_Plantago_afra_168_Unknown TAATAAAAA---TGGGCAATCCTGAGCCAAATCCTGTCTTTTCCAAAT------AAAGGTTCAGAAAGCGAGAAAA-AGGGATAGGTGCAGAGACTCGATGGAAGCTGTTCTAAAACAAATGGAGTTGACTGCGTTGGTAGGGTAGAAAAATTTTTTCATCGAAACTTCAGAAAGGATGAAGGATAAACGTATCTATTCTATT-----------GAATACTCAACTAT-CTAATAT----CTAA-------AAAAA----TGAATGACG------GTCTGA-----GTCTGTATTTTTTT----AGATTTTAGATGAAAATACGGAAG-----------AATTGAATGTGAATTGATTCCGCATTCAAGATTCAAGAAAGAAT------CGAATATTCATTCATCAAATCACCCCACTCCATAGTCTAATAG-----TTTTTTTT---AAGAAC--TTAGTAATT----------GGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCGTTCTACATGTCAATACCGACAGCAATGAAATTTATAGTAATAGGAAAATCCGTCGACTTTTAAAATCGTGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAAAA-ACCTATTTTCTATCTATATCTATCCTACCC---TTTTT-----GCTTTTTTGTTAGCGGTTCAAAATTCCCTTTTAGCATTCTTTTT----CAAACG-------TATTGGGGCGGAAATGACTTTCTCGTATCACATGTGATTGTGAT---------------ATAGAATACACATCGAAATTTAGAAAGGAATCCTTAATTGAATGATTCACAATCAATAGCATTACTCATACCGAAACTTATAACTTA-------CAAAGTTTTCTTT-----TTAAAGACCTAAGAAA-----TTAGGTACAGGACTTGGGG--AAAACTTTGTAATTCCCCC---TGTACCTTTAATTGACATAGACCCCAGTCCTCTCATAAAATGAGGATGGAATGGTACATTGGAAATGGTCG
AY101961_Plantago_brasiliensis_160_Argentina TAATAAAAA---TGGGCAATCCTGAGCCAAATCCTGTCTTCTCAAAAT------AAAAGTTCAGAAAGCGAGAAAA-AGGGATAGGTGCAGAGACTCGACGGAAGCTGTTCTAAAACAAATGGAGTTGACTGCGTTGGTA-----GATAAATTTTTTCATCGAAACTTCAGAAAGGATGAAGGATAAACGTATCTATTCTATT-----------GAATACTAAAATAT-CTAA------------------AAAAA----TGAATGACGGCCCAAGCCTGT-----ATCTGTATTTTTTT----AGAT-------GAAAAA-TGGAAG-----------AATT-GGTGTGAATTGATTCCACATTCAAGA-------AAGAAT------CGAACATTCATTCATAAAATCGTCCCACTCCATAGTCTGATAG-----TTCTTTTTTAAAAGAAC--TTATTAATT----------GGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCGTTCTACATGTCAATACCGACAGCAATGAAATTTATAGTAATAGGAAAATCCGTCGATTTTAAAAATCGTGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAAAA-GCCTATTCTCTGTCTAT------CCTACCC---TTT----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACCCAAACTTACAACTTG-------CAAAG-------T-----TTAAAGACCTATGAAATGAAATTACATGCAGGACTTGGGG--AAAACTTTGTAATTCCCCC---TGTACCTTTAATTGACATAGACCCCAGTCCTCTCATAAAATGAGGATGGAATGGTACATTGGAAATGGTCG
AY101962_Plantago_erecta_154_USA TAATAAAAA---TGGGCAATCCTGAGCCAAATCCTGTCTTCTCCAAAT------AAAAGTTCAGAAAGCGAGAAAA-AGGGATAGGTGCAGAGACTCGACGGAAGCTGTTCTAAAACAAATGGAGTTGACTGCGTTGGTA-----GATAAATTTTTTCATCGAAACTTCAGAAAGGATGAAGGATAAACGTATCTATTCTTCTATTCTATT---GAATACTAAAATAT-CTAA------------------AAAAA----TGAATGACGGCCCAAGCCTGT-----ATCTGTATTTTTTT----AGAT-------GAAAAA-TGGAAG-----------AATT-GGTGTGAATTGATTCCACATTCAAGA-------AAGAAT------CGAACATTCATTCATAAAATCGTCCCACTCCATAGTCTGATAG-----TTCTTTTTTAAAAGAAC--TTATTAATT----------GGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCGTTCTACATGTCAATACCGACAACAATGAAATTTATAGTAATAGGAAAATCCGTCGATTTTAAAAATCGTGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAAAA-GCCTATTCTCTGTCTAT------CCTACCC---TTT----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACCCAAACTTACAACTTG-------CAAAG-------T-----TTAAAGACCTATGAAATGAAATTACATGCAGGACTTGGGG--AAAACTTTGCAATTCCCCC---TGTACCTTTAATTGACATAGACCCCAGTCCTCTCATAAA-TGAGGATGGAATGGTACATTGGAAA??????
AY101963_Plantago_aristata_151_USA TAATAAAAA---TGGGCAATCCTGAGCCAAATCCTGTCTTCTCCAAAT------AAAAGTTCAGAAAGCGAGAAAA-AGGGATAGGTGCAGAGACTCGACGGAAGCTGTTCTAAAACAAATGGAGTTGACTGCGTTGGTA-----GATAAATTTTTTCATCGAAACTTCAGAAAGGATGAAGGATAAACGTATCTATTCTATTCTTTT------GAATACTAAAATAT-CTAA------------------AAAAA----TGAATGACGGCCCAAGCCTGT-----ATCTGTATTTTTTT----AGAT-------GAAAAA-TGGAAG-----------AATT-GGTGTGAATTGATTCCACATTCAAGA-------AAGAAT------CGAACATTCATTCATAAAATCGTCCCACTCCATAGTCTGATAG-----TTCTTTTTTAAAAGAAC--TTATTAATT----------GGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCGTTCTACATGTCAACACCGACAGCAATGAAATTTATAGTAATAGGAAAATCCGTCGATTTTAAAAATCGTGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAAAA-GCCTATTCTCTGTCTAT------CCTACCC---TTT----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACCCAAACTTACAACTTT-------CAAAG-------T-----TTAAAGACCTATGAAATGAAATTACATGCAGGACTTGGGG--AAAACTTTGTAATTCCCCC---TGTACCTTTAATTGACATAGACCC-AGTCCTCTCATAAAATGAGGATGGAATGGTACATTGGAAATGGTCG
AY101964_Plantago_patagonica_159_Unknown TAATAAAAA---TGGGCAATCCTGAGCCAAATCCTGTCTTCTCCAAAT------AAAAGTTCAGAAAGCGAGAAAA-AGGGATAGGTGCAGAGACTCGACGGAAGCTGTTCTAAAACAAATGGAGTTGACTGCGTTGGTA-----GATAAATTTTTTCATCGAAACTTCAGAAAGGATGAAGGATAAACGTATCTATTCTATT-----------GAATACTAAAATAT-CTAA------------------AAAAA----TGAATGACGGCCCAAGCCTGT-----ATCTGTATTTTTTT----AGAT-------GAAAAAATGGAAG-----------AATT-GGTGTGAATTGATTCCACATTCAAGA-------AAGAAT------CGAACATTCATTCATAAAATCGTCCCACTCCATAGTCTGATAG-----TTCTTTTTTAAAAGAAC--TTATTAATT----------GGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCGTTCTACATGTCAACACCGACAGCAATGAAATTTATAGTAATAGGAAAATCCGTCGATTTTAAAAATCGTGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAAAA-GCCTATTCTCTGTCTAT------CCTACCC---TTT----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACCCAAACTTACAACTTT-------CAAAG-------T-----TTAAAGACCTATGAAATGAAATTACATGCAGGACTTGGGG--AAAACTTTGTAATTCCCCC---TGTACCTTTAATTGACATAGACCC-AGTCCTCTCATAAAATGAGGATGGAATGGTACATTGGAAATGGTCG
AY101955_Plantago_cretica_153_Cyprus TAATAAAAA---TGGGCAATCCTGAGCCAAATCCTGTCTTCTCAAAAT------AAAGGTTCAGAAAGCGAGAAACAAGGGATAGGTGCAGAGACTCGATGGAAGCTGTTCTAAAACAAATGGAGTTGACTGCGTTGGTA-----GATAAATTTTTTCATCGAAACTTCAGAAAGGATGAAGGATAAACGTATCTATTCTATT-----AAATACTAATATATTAAATA-CTAAAA--TATCTACAAAAATGAAAAA----TGAATGACGGCCCGA-TCTGTTCTGTATCGGTATTTTTTTT---AGATGTTAGATGAAAAA-TGGAAG-----------AATT-GGTGTGAATTGATTCCACATCCAAGA-------AAGAAT------CGAATATTCATTCATCAAATCGTCCCACTCCATAGTCTGATAG-----TTCTTTTTAAAAAGAAC--TTATTAATT----------GGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCGTTCTACATGTCAATACCGACAGCAATGAAATTTATAGTAATAGGAAAATCCGTCGACTTTTAAAATCGTGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAAAA-GCCTATTTTCTACCTAT------CCTACCC---TTTTT-----GCTTTTTTGTTAGCGGTTCAAAATTCCCTTTTATCATTCTTTTT----CAAACGTCAAGCGTATTGGCGCGTAAATGACTTTCTCTTATCACA------TGTGAT---------------ATAGAATACACATCTAAATTTAGAAAGGAATGATTAATTGAATGATTCATAATCAATAGCATTACTCATACCCAAACTTACAACTTG-------CAAAGTTGTCTTT-----TTAAAGACCTATGAAATGAAATTACATGCAGGACTTGGGG--AAAACTTTGTAATTCCCCC---TGTACCTTTAATTGACATAGACCCCAGTCCTCTCATAAAATTAGGATGGAATGGTACATTGGAAATGGTCG
AY101951_Plantago_lagopus_155_Unknown TAATAAAAA---TGGGCAATCCTGAGCCAAATCCTGTCTTCTCAAAAT------AAAGGTTCAGAAAGCGAGAAAA-AGGGATAGGTGCAGAGACTCGATGGAAGCTGTTCTAAAACAAATGGAGTTGACTGCGTTGGTA-----GATAAATTTTTTCATCGAAACTTCAGAAAGGATGAAGGATAAACGTATCTATTTTTTT-----------GAATACTAAAATAT-CTAA------------------AAAAA----TGAATGACGGCCCGAGTCGGT-----ATCTGTATTTTTTTT---AGAT-------CAAAGA-TGGAAG-----------AATT-GGTGTGAATTGATTCCACATTCAAGA-------ATGAAT------CGAATATTCATTCATCAAATCACCCCACTCCATAGTCTGATAG-----TTCTTTTTAAAAAGAAC--TTAT--ATT------AATTGGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCGTTCTACATGTCAATACCGACAGCAATGAAATTTATAGTAATAGGAAAATCCGTCGACTTTTAAAATCGTGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAAAA-GTCTATTTTCTAGCTAT------CCTACCC---TTTTT-----GCTTTTTTGGTAACGGTTAAAAATTCC----------TCTTTTT----CAAACG-------TATTGGGGCGTAAATGACTTTCTCTTATCACA------TGCGAT---------------ATAGAATACATATCTAAATTTAGAAAGGAATCCTTAATTGAATGATTCACAATCAATAGCATTACTCATACCGAAACTTACAACTTG-------CAAAATTGTCTTT-----TTAAAGACCTA----------TTACATACAGGACTTGGGG--AAAACTTTGTAATTCCCCCC--TGTACCTTTAATTGACATAGACCCCAGTCCTCTCATAAAATGAGGATGGACTGGTACATTGGAAATGGTCG
AY101949_Plantago_atrata_152_Kaukasus TAATAAAAA---TGGGCAATCCTGAGCCAAATCCTGTCTTCTCAAAAT------AAAGGTTCAGAAAGCGAGAAAA-AGGGATAGGTGCAGAGACTCGATGGAAGCTGTTCTAAAACAAATGGAGTTGACTGCGTTGGTA-----GATAAAATTTTTCATCGAAACTTCAGAAAGGATGAAGGATAAACGCATCTATTCTATTGCTATTCTATTGAATATTAAAATAT-CTAAAAA------GA----------------TGAATGACGGCCCGAGTCGGT-----ATCTGTATTTTTTTTTTTAGAT-------GAAAAA-TGGAAGAATTGGTGTCAAATT-GGTGTAAATTGATTCCACATTCAAGA-------ATGAAT------CGAATATTCATTCATCAAATCACCCCACTCCATAGTCTGATAGTTAAA---------AAAAAAACTTATATTAATT----------GGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCGTTCTACATGTCAATACCGACAGCAATGAAATTTATAGTAATAGGAAAATCCGTCGACTTTTAAAATCGTGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAAAA-GCCTATTTTCTAGCTAT------CCTACCC---TTTTT-----GCTTTTTTGTTAACGGTTAAAAATTCCCTTTTATCATTCTTTTT----CAAACG-------TATTGGGGCGTAAATGACTTTCTCTTATCACA------TGTGAT---------------ATAGAATACACATCTAAATTTAGAAAGGAATCCTTAATTGAATGATTCACAATCAATAGCATTACTCATACCGAAATTTACAACTTG-------CAAAGTTGTCTTT-----TTAAAGACCTA----------TTACATACAGGACTTGGGG--AAAACTTTGTAATTCCCCTC--TGTACCTTTAATTGACATAAACCCCAGTCCTCTCATAAAATGAGGATGGAATGGTACATTGGAAATGGTCG
MH158771_Plantago_cafra_1_South_Africa TAATAAAAA---TGGGCAATCCTGAGCCAAATCCTGTCTTCTCAAAAT------AAAGGTTCAGAAAGCGAGAAAA-AGGGATAGGTGCAGAGACTCGATGGAAGCTGTTCTAAAACAAATGGAGTTGACTGCGTTGGTA-----GATAAATTTTTTCATCGAAACTTCAGAAAGGATGAAGGATAAACGCATCTATTCTATT-----------GAATACTAAAATAT-CTAAAAA------GATGAATGA---------TGAATGACGGCCCGAGTCAGT-----ATCTGTATTTTTTTT---AGAT-------GAAAAA-AGGAAGAATTGGTGTCAAATT-GGTGTGAATTGATTCCACATTCAAGA-------ATGAAT------CGAATATTCATTCATCAAATCACCCCACTCCATAGTCTGATAGTTAAA---------AAAAAAACTTATATTAATT----------GGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCGTTCTACATGTCAATACCGACAGCAATGAAATTTATAGTAATAGGAAAATCCGTCGACTTTTAAAATCGTGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAAAA-GCCTATTTTCTAGCTAT------CCTACCC---TTTTT-----TCTTTTTTGTTAACGGTTAAAAATTCCCTTTTATCATTCTTTTT----CAAACG-------TATTGGGGCGTAAATGACTTTCTCTTATCACA------TGTGAT---------------ATAGAATACACATCTAAATTTAGAAAGGAATCCTTAATTGAATGATTCACAATCAATAGCATTACTCATACCGAAATTTACAACTTG-------CAAAGTTGTCTTT-----TTAAAGACCTA----------TTACATACAGGACTTGGGG--AAAACTTTGTAATTCCCCTC--TGTACCTTTAATTGACATAAACC????????????????????????????????????????????????
MH158774_Plantago_cafra_4_South_Africa TAATAAAAA---TGGGCAATCCTGAGCCAAATCCTGTCTTCTCAAAAT------AAAGGTTCAGAAAGCGAGAAAA-AGGGATAGGTGCAGAGACTCGATGGAAGCTGTTCTAAAACAAATGGAGTTGACTGCGTTGGTA-----GATAAATTTTTTCATCGAAACTTCAGAAAGGATGAAGGATAAACGCATCTATTCTATT-----------GAATACTAAAATAT-CTAAAAA------GA----------------TGAATGACGGCCCGAGTCAGT-----ATCTGTATTTTTTTT---AGAT-------GAAAAA-TGGAAGAATTGGTGTCAAATT-GGTGTGAATTGATTCCACATTCAAGA-------ATGAAT------CGAATATTCATTCATCAAATCACCCCACTCCATAGTCTGATAGTT-AA---------AAAAAAACTTATATTAATT----------GGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCGTTCTACATGTCAATACCGACAGCAATGAAATTTATAGTAATAGGAAAATCCGTCGACTTTTAAAATCGTGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAAAA-GCCTATTTTCTAGCTAT------CCTACCC---TTTTT-----TCTTTTTTGTTAACGGTTAAAAATTCCCTTTTATCATTCTTTTT----CAAACG-------TATTGGGGCGTAAATGACTTTCTCTTATCACATGTGATTGTGAT---------------ATAGAATACACATCTAAATTTAGAAAGGAATCCTTAATTGAATGATTCACAATCAATAGCATTACTCATACCGAAATTTACAACTTG-------CAAAGTTGTCTTT-----TTAAAGACCTA----------TTACATACAGGACTTGGGG--AAAACTTTGTAATTCCCCTC--TGTACCTTTAATTGACATAAACCCCAGTCCTCTCATAAAATGAGGATGGAATGGTACATTGGAAAT?????
MH158773_Plantago_cafra_3_South_Africa TAATAAAAA---TGGGCAATCCTGAGCCAAATCCTGTCTTCTCAAAAT------AAAGGTTCAGAAAGCGAGAAAA-AGGGATAGGTGCAGAGACTCGATGGAAGCTGTTCTAAAACAAATGGAGTTGACTGCGTTGGTA-----GATAAATTTTTTCATCGAAACTTCAGAAAGGATGAAGGATAAACGCATCTATTCTATT-----------GAATACTAAAATAT-CTAAAAA------GA----------------TGAATGACGGCCCGAGTCAGT-----ATCTGTATTTTTTTT---AGAT-------GAAAAA-TGGAAGAATTGGTGTCAAATT-GGTGTGAATTGATTCCACATTCAAGA-------ATGAAT------CGAATATTCATTCATCAAATCACCCCACTCCATAGTCTGATAGTT-AA---------AAAAAAACTTATATTAATT----------GGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCGTTCTACATGTCAATACCGACAGCAATGAAATTTATAGTAATAGGAAAATCCGTCGACTTTTAAAATCGTGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAAAA-GCCTATTTTCTAGCTAT------CCTACCC---TTTTT-----TCTTTTTTGTTAACGGTTAAAAATTCCCTTTTATCATTCTTTTT----CAAACG-------TATTGGGGCGTAAATGACTTTCTCTTATCACATGTGATTGTGAT---------------ATAGAATACACATCTAAATTTAGAAAGGAATCCTTAATTGAATGATTCACAATCAATAGCATTACTCATACCGAAATTTACAACTTG-------CAAAGTTGTCTTT-----TTAAAGACCTA----------TTACATACAGGACTTGGGG--AAAACTTTGTAATTCCCCTC--TGTACCTTTAATTGACATAAACCCCAGTCCTCTCATAAAATGAGGATGGAATGGTACATTGGAAATGGTCG
MH158772_Plantago_cafra_2_South_Africa TAATAAAAA---KGGGCAATCCTGAGCCAAATCCTGTCTTCTCAAAAT------AAAGGTTCAGAAAGCGAGAAAA-AGGGATAGGTGCAGAGACTCGATGGAAGCTGTTCTAAAACAAATGGAGTTGACTGCGTTGGTA-----GATAAATTTTTTCATCGAAACTTCAGAAAGGATGAAGGATAAACGCATCTATTCTATT-----------GAATACTAAAATAT-CTAAAAA------GA----------------TGAATGACGGCCCGAGTCAGT-----ATCTGTATTTTTTTT---AGAT-------GAAAAA-TGGAAGAATTGGTGTCAAATT-GGTGTGAATTGATTCCACATTCAAGA-------ATGAAT------CGAATATTCATTCATCAAATCACCCCACTCCATAGTCTGATAGTT-AA---------AAAAAAACTTATATTAATT----------GGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCGTTCTACATGTCAATACCGACAGCAATGAAATTTATAGTAATAGGAAAATCCGTCGACTTTTAAAATCGTGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAAAA-GCCTATTTTCTAGCTAT------CCTACCC---TTTTT-----TCTTTTTTGTTAACGGTTAAAAATTCCCTTTTATCATTCTTTTT----CAAACG-------TATTGGGGCGTAAATGACTTTCTCTTATCACA------TGTGAT---------------ATAGAATACACATCTAAATTTAGAAAGGAATCCTTAATTGAATGATTCACAATCAATAGCATTACTCATACCGAAATTTACAACTTG-------CAAAGTTGTCTTT-----TTAAAGACCTA----------TTACATACAGGACTTGGGG--AAAACTTTGTAATTCCCCTC--TGTACCTTTAATTGACATAAACCCCAGTCCTCTCATAAAATGAGGATGGAATGGTACATTGGAAATGGTCG
MH158801_Plantago_crassifolia_50_Greece ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ACTCGATGGAAGCTGTTCTAAAAAAAATGGAGTTGACTGCGTTGGTA-----GATGAATCTTTTCATCGAAACTGCAGAAAGGATGAAGGATAAACGTATGTATT----------------GAATACTCAAATAT-CTAAAAAAGGGGGG--------------------ATGACGGTCCGAGTCTCT-----ATCTGTATTTTTTT----AGAT-------GAAAAA-TAGAAG-----------AATT-GGTGTGAATTGATTCCACATTCAAGA-------CAGAAT------CGAATATTCATTCATCAAATCACCCCACTCCATAGTCTGATAGTTTTAGTCTTTTTTAAAAGAAC---GATTAATT----------GGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCGTTCTACATGTCAATACCGACAGCAATGAAATTTATAGTAATAGGAAAATCCGTCGACTTTTAAAATCGTGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAAAA-GCCTATTTTCTATCTAT------CCTATCC---TTTTT-----GCTTTTTTGCTAGCGGTTCCAGATTCCT--------------------CAA-CG-------TATTGGGGCGTAAATGACTTTCTCTTAGCACA------TGTGCT---------------ATAGAATACACATCTAAATTTAGAAAGGAATTCCTAATTGGATGATTCACAATCAATAGCATTACTCAGACTGAAACTTACAACTTG-------CAAAGTTGTCTTT-----TTAAAGACCTAAGAAA-----TTACATAGAGGACTTGGGG--AAAACTTTGTAATTCCCCTC--TGTACCTTTAATTGACA??????????????????????????????????????????????????????
AY101950_Plantago_nivalis_158_Spain TAATAAAAA---TGGGCAATCCTGAGCCAAATCCTGTCTTCTCAAAAT------AAAGGTTCAGAAAGCGAGAAAA-AGGGATAGGTGCAGAGACTCGATGGAAGCTGTTCTAAAACAAATGGAGTTGACTGCGTTGGTA-----GATAAATTTTTTCATCAAAACTTCAGAAAGGATGAAGGATAAACGCATCTATTCTATT-----------GAATATTAAAATAT-CTAAAAA------GA----------------TGAATGACGGCCCGAGTCGGT-----ATCTGTATTTTTTTTT--AGAT-------GAAAAA-TGGAAG-----------AATT-GGTGTAAATTGATTCCACATTCAAGA-------ATGAAT------CGAATATTCATTCATCAAATCACCCCACTCCATAGTCTGATAGT----------TAAAAAAAAACTTATATTAATT----------GGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCGTTCTACATGTCAATACCGACAGCAATGAAATTTATAGTAATAGGAAAATCCGTCGACTTTTAAAATCGTGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAAAA-GCTTATTTTCTAGCTAT------CCTACCC---TTTTT-----GCTTTTTTGTTAACGGTTAAAAATTCCCTTTTATCATTCTTTTT----CAAACG-------TATTGGGGCGTAAATGACTTTCTCTTATCACA------TGTGAT---------------ATAGAATACACATCTAAATTTAGAAAGGAATCCTTAATTGAATGATTCACAATCAATAGCATTACTCATACCGAAATTTACAACTTG-------CAAAGTTGTCTTT-----TTAAAGACCTA----------TTACATACAGGACTTGGGG--AAAACTTTGTAATTCCCCTC--TGTACCTTTAATTGACATAAACCCCAGTCCTCTCATAAAATGAGGATGGAATGGTACATTGGAAA??????
AY101952_Plantago_lanceolata_156_Unknown TAATAAAAA---TGGGCAATCCTGAGCCAAATCCTGTCTTCTCAAAAT------AAAGGTTCAGAAAGCGAGAAAA-AGGGATAGGTGCAGAGACTCGATGGAAGCTGTTCTAAAACAAATGGAGTTGACTGCGTTGGTA-----GATAAATTTTTTCATCGAAACTTCAGAAAGGATGAAGGATAAACGTATCTATTCTATT-----------GAATACTAAAATAT-CTAAAAAA------A----------------TGAATGACGGCCCGAGTCGGT-----ATCTGTATTTTTTTTT--AGAT-------GAAAGA-TGGAAG-----------AATT-GGTGTGAATTGATTCCACATTCAAGA-------ATGAAT------CGAATATTCATTCATCAAATCACCCCACTCCATAGTCTGATAGT-----TCTTTTTAAAAAGAACTTATATTAATT----------GGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCGTTCTACATGTCAATACCGACAGCAATGAAATTTATAGTAATAGGAAAATCCGTCGACTTTTAAAATCGTGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAAAA-ATCTATTTTCTAGCTAT------CCTACCC---TTTTT-----GCTTTTTTGGTAACGGTTAAAAATTCCCTTTTATCATTCTTTTTT---CAAACG-------TATTGGGGCGTAAATGACTTTCTCTTATCACA------TGCGAT---------------ATAGAATACACATCGAAATTTAGAAAGGAATCCTTAATTGAATGATTCACAATCAATAGCATTACTCATACCGAAACTTACAACTTG-------CAAAATTGTCTTT-----TTAAAGACCTA----------TTACATACAGGACTTGGGG--AAAACTTTGTAATTCCCC-C--TGTACCTTTAATTGACATAGACCCCAGTCCTCTCATAAAATGAGGATGGACTGGTACATTGGAAATGGTCG
AY101932_Plantago_alpina_32_Unknown TAAAAAAAA---TGGGCAATCCTGAGCCAAATCCTGTCTTCTCCAAAT------AAAGGTTCAGAAAGC--GAAAA-GGGGATAGGTGCAGAGACTCGACGGAAGCTGTTCTAAAACAAATGGAGTTGACTGCGTTGGTA-----GATGAATCTTTTCATCGAAACTGCAGAAAGGATGAAGGATAAACGTATCTATT----------------GAATACTCAAATAT-CTAA---------G------------------GAATGACGGTCCGAGTCTGT-----ATCTGTATTTTTTT----AGAT-------GAAAAA-TAGAAG-----------AATT-GGTGTGAATTGATTCCACATTCGAAA-------AAGAAT------CGAATATTCATTCATCAAATCACCCCACTCCATAGTCTGATAGTTTTAGTCTTTTTTAAAAGAAC---TATTAATT----------GGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCGTTCTACATGTCAATACCGACAGCAATGAAATTTATAGTAATAGGAAAATCCGTCGACTTTTAAAATCGTGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAAAA-GCCTATTTTCTATCTAT------CCTACCC---TTTTT-----GCTTTTTTGCTAGTGGTTCCAAATTCCT-TTTCTCATTCTTTTT----CCAACG-------TATTGGGGCGTAAATGACTTTCTCTTAGCACA------TGTGAT---------------ATAGAATACACATCTAAATTTAGAAAGGAATCCCTAATTGGACGATTCACAATCAATAGCATTACTCAGACCGAAACTTACAACTTG-------CAAAGTCGTCTTT-----TTAAAGACCTAAGAAA-----TTACATACAGGACTTGGGG--AAAACTTTGTCATTCCCCCC--TGTACCTTTAATTGACATAGACCCCAGTCCTCTCATAAAATGAGGATGGAATGTTACATTGGAAATGGTCT
AY101934_Plantago_maritima_64_Unknown TAAAAAAAA---TGGGCAATCCTGAGCCAAATCCTGTCTTCTCCAAAT------AAAGGTTCAGAAAGC--GAAAA-GGGGATAGGTGCAGAGACTCGACGGAAGCTGTTCTAAAACAAATGGAGTTGACTGCGTTGGTA-----GATGAATCTTTTCATCGAAACTGCAGAAAGGATGAAGGATAAACGTATCTATT----------------GAATACTCAAATAT-CTAA--------GG-------------------AATGACGGTCCGAGTCTGT-----ATCTGTATTTTTTT----AGAT-------GAAAAA-TAGAAG-----------AATT-GGTGTGAATTGATTCTACATTCGAAA-------AAGAAT------CGAATATTCATTCATCAAATCACCCCACTCCATAGTCTGATAGTTTTAGTCTTTTTTAAAAGAAC---TATTAATT----------GGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCGTTCTACATGTCAATACCGACAGCAATGAAATTTATAGTAATAGGAAAATCCGTCGACTTTTAAAATCGTGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAAAA-GCCTATTTTCTATCTAT------CCTACCC---TTTTT-----GCTTTTTTGCTAGTGGTTCCAAATTCCT-TTTCTCATTCTTTTT----CCAACG-------TATTGGGGCGTAAATGACTTTCTCTTAGCACA------TGTGAT---------------ATAGAATACACATCTAAATTTAGAAAGGAATCCCTAATTGGACGATTCACAATCAATAGCATTACTCAGACCGAAACTTACAACTTG-------CAAAGTCGTCTTT-----TTAAAGACCTAAGAAA-----TTACATACAGGACTTGGGG--AAAACTTTGTCATTCCCCCC--TGTACCTTTAATTGACATAGACCCCAGTCCTCTCATAAAATGAGGATGGAATGTTACATTGGAAATGGTCT
MH158776_Plantago_maritima_salsa_62_Russia TAAAAAAAA---TGGGCAATCCTGAGCCAAATCCTGTCTTCTCCAAAT------AAAGGTTCAGAAAGC--GAAAA-GGGGATAGGTGCAGAGACTCGACGGAAGCTGTTCTAAAACAAATGGAGTTGACTGCGTTGGTA-----GATGAATCTTTTCATCGAAACTGCAGAAAGGATGAAGGATAAACGTATCTATT----------------GAATACTCAAATAT-CTAAAAAAGGGGGG------------------GAATGACGGTCCGAGTCTGT-----ATCTGTATTTTTTT----AGAT-------GAAAAA-TAGAAG-----------AATT-GGTGTGAATTGATTCCACATTCGAAA-------AAGAAT------CGAATATTCATTCATCAAATCACCCCACTCCATAGTCTGATAGTTTTAGTCTTTTTTTAAAGAAC---TATTAATT----------GGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCGTTCTACATGTCAATACCGACAGCAATGAAATTTATAGTAATAGGAAAATCCGTCGACTTTAAAAATCGTGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAAAA-GCCTATTTTCTATCTAT------CCTACCC---TTTTT-----GCTTTTTTGCTAGTGGTTCCAAATTCCT-TTTCTCATTCTTTTT----CCAACG-------TATTGGGGCGTAAATGACTTTCTCTTAGCACA------TGTGAT---------------ATAGAATACACATCTAAATTTAGAAAGGAATCCCTAATTGGACGATTCACAATCAATAGCATTACTCAGACCGAAACTTACAACTTG-------CAAAGTCGTCTTT-----TTAAAGACCTAAGAAA-----TTACATACAGGACTTGGGG--AAAACTTTGTCATTCCCCCC--TGTACCTTTAATTGACATAGACCCCAGTCCTCTCATAAAATGAGGATGGAATGTTACATTGGAAATGGTCT
AY101933_Plantago_subulata_70_Unknown TAAAAAAAA---TGGGCAATCCTGAGCCAAATCCTGTCTTCTCCAAAT------AAAGGTTCAGAAAGC--GAGAA-GGGGATAGGTGCAGAGACTCGACGGAAGCTGTTCTAAAACAAATGGAGTTGACTGCGTTGGTA-----GATGAATCTTTTCATCGAAACTGCAGAAAGGATGAAGGATAAACGTATCTATT----------------GAATACTCAAATAT-CTAAAAAAGGGGGG------------------GAATGACGGTCCGAGTCTGT-----ATCTGTATTTTTTT----AGAT-------GAAAAA-TAGAAG-----------AATT-GGTGTGAATTGATTCCACATTCGAAA-------AAGAAT------CGAATAGTCATTCATCAAATCACCCCACTCCGTAGTCTGATAGTTTTAGTCTTTTTTAAAAGAAC---TATTAATT----------GGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCGTTCTACATGTCAATACCGACAGCAATGAAATTTATAGTAATAGGAAAATCCGTCGACTTTTAAAATCGTGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAAAA-GCCTATTTTCTATCTAT------CCTACCC---TTTTT-----GTTTTTTTGCTAGTGGTTCCAAATTCCT-TTTCTCATTCTTTTT----CCAACG-------TATTGGGGCGTAAATAACTTTCTCTTAGCACA------TGTGAT---------------ATAGAATACACATCTAAATTTAGAAAGGAATCCCTAATTGGACGATTCACAATCAATAGCATTACTCAGACCGAAACTTACAACTTG-------CAAAGTCGTCTTT-----TTAAAGACCTAAGAAA-----TTACATACAGGACTTGGGG--AAAACTTTGTCATTCCCCCC--TGTACCTTTAATTGACATAGACCCCAGTCCTCTCATAAAATGAGGATGGAATGTTACATTGGAAATGGTCT
MH158777_Plantago_subulata_30_Spain TAAAAAAAA---TGGGCAATCCTGAGCCAAATCCTGTCTTCTCCAAAT------AAAGGTTCAGAAAGC--GAAAA-GGGGATAGGTGCAGAGACTCGACGGAAGCTGTTCTAAAACAAATGGAGTTGACTGCGTTGGTA-----GATGAATCTTTTCATCGAAACTGCAGAAAGGATGAAGGATAAACGTATCTATT----------------GAATACTCAAATAT-CTAAAAAAGGGGGG-------------------AATGACGGTCCGAGTCTGT-----ATCTGTATTTTTTT----AGAT-------GAAAAA-TAGAAG-----------AATT-GGTGTGAATTGATTCCACATTCGAAA-------AAGAAT------CGAATATTCATTCATCAAATCACTCCACTCCATAGTCTGATAGTTTTAGTCTTTTTTAAAAGAAC---TATTAATT----------GGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCGTTCTACATGTCAATACCGACAGCAATGAAATTTATAGTAATAGGAAAATCCGTCGACTTTTAAAATCGTGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAAAA-GCCTATTTTCTATCTAT------CCTACCC---TTTTT-----GCTTTTTTGCTAGTGGTTCCAAATTCCT-TTTCTCATTCTTTTT----CCAACG-------TATTGGGGCGTAAATGACTTTCTCTTAGCACA------TGTGAT---------------ATAGAATACACATCTAAATTTAGAAAGGAATCCCTAATTGGACGATTCACAATCAATAGCATTACTCAGACCGAAACTTACAACTTG-------CAAAGTCGTCTTT-----TTAAAGACCTAAGAAA-----TTACATACAGGACTTGGGG--AAAACTTTGTCATTCCCC-C--TGTACCTTTAATTGACATAGACCCCCGTCCTCTCATAAAATGAGGATGGAATGTTACATTGGAAATGGTCT
MH158784_Plantago_carnosa_51_South_Africa ??????????????????ATCCTGAGCCAAATCCTGTCTTCTCAAAAT------AAA-GTTCAGAAAGC--GAAAA-GGGGATAGGTGCAGAGACTCGACGGAAGCTGTTCTAAAAAAAATGGAGTTGACTGCGTTGGTA-----GATGAATCTTTTCATCGAAACTGCAGAAAGGATGAAGGATAAACGTATCTATT----------------GAATACTCAAATAT-CTAAAAAAGGGGGG--------------------ATGACGGTTCGAGTCTGT-----ATCTGTATTTTTTT----AGAT-------GAAAAA-TAGAAG-----------AATT-GGTGTGAATTGATTCCACATTCAAGA-------CAGAAT------CGAATATTCATTCATCAAATCACCCCACTCCATAGTCTGATAGTTTTAGTCTTTTTTAAAAGAAC---GATTAATT----------GGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCGTTCTACATGTCAATACCGACAGCAATGAAATTTATAGTAATAGGAAAATCCGTCGACTTTTAAAATCGTGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAAAA-GCCTATTTTCTATCTAT------CCTACCC---TTTTTT----GCTTTTTTGCTAGCGGTTCCAGATTCCC---------------------CAACG-------TATTGGGGCGTAAATGACTTTCTCTTAGCACA------TGTGCT---------------ATAGAATACACATCTAAATTTAGAAAGGAATTCCTAATTGAATGATTCACAATCAATAGCATTACTCAGACTGAAACTTACAACTTG-------CAAAGTCGTCTTT-----TTAAAGACCTAAGAAA-----TTACATAGAGGACTTGGGG--AAAACTTTGTAATTCCCCTC--TGTACCTTTAATTGACATACACCCCAGTCCTCTCATAAAATGAGGATGGAATG??????????????????
MH158778_Plantago_carnosa_22_South_Africa TAATAAAAA---TGGGCAATCCTGAGCCAAATCCTGTCTTCTCAAAAT------AAA-GTTCAGAAAGC--GAAAA-GGGGATAGGTGCAGAGACTCGACGGAAGCTGTTCTAAAAAAAATGGAGTTGACTGCGTTGGTA-----GATGAATCTTTTCATCGAAACTGCAGAAAGGATGAAGGATAAACGTATCTATT----------------GAATACTCAAATAT-CTAAAAAAGGGGGG--------------------ATGACGGTCCGAGTCTGT-----ATCTGTATTTTTTT----AGAT-------GAAAAA-TARAAG-----------AATT-GGTGTGAATTGATTCCACATTCAAGA-------CAGAAT------CGAATATTCATTCATCAAATCACCCCACTCCATAGTCTGATAGTTTTAGTCTTTTTTAAAAGAAC---GATTAATT----------GGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCGTTCTACATGTCAATACCGACAGCAATGAAATTTAGAGTAATAGGAAAATCCGTCGACTTTTAAAATCGTGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAAAA-GCCTATTTTCTATCTAT------CCTACCC---TTTTTT----GCTTTTTTGCTAGCGGTTCCAGATTCCC---------------------CAACG-------TATTGGGGCGTAAATGACTTTCTCTTAGCACA------TGTGCT---------------ATAGAATACACATCTAAATTTAGAAAGGAATTCCTAATTGAATGATTCACAATCAATAGCATTACTCAGACTGAAACTTACAACTTG-------CAAAGTCGTCTTT-----TTAAAGACCTAAGAAA-----TTACATAGAGGACTTGGGG--AAAACTTTGTAATTCCCCTC--TGTACCTTTAATTGACATACACCCCAGTCCTCTCATAAAATGAGGATGGAATGTTACATTGGAAATGGTCT
MH158785_Plantago_carnosa_52_South_Africa TAATAAAAA---TGGGCAATCCTGAGCCAAATCCTGTCTTCTCAAAAT------AAA-GTTCAGAAAGC--GAAAA-GGGGATAGGTGCAGAGACTCGACGGAAGCTGTTCTAAAAAAAATGGAGTTGACTGCGTTGGTA-----GATGAATCTTTTCATCGAAACTGCAGAAAGGATGAAGGATAAACGTATCTATT----------------GAATACTCAAATAT-CTAAAAAAGGGGGG--------------------ATGACGGTCCGAGTCTGT-----ATCTGTATTTTTTT----AGAT-------GAAAAA-TAGAAG-----------AATT-GGTGTGAATTGATTCCACATTCAAGA-------CAGAAT------CGAATATTCATTCATCAAATCACCCCACTCCATAGTCTGATAGTTTTAGTCTTTTTTAAAAGAAC---GATTAATT----------GGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCGTTCTACATGTCAATACCGACAGCAATGAAATTTAGAGTAATAGGAAAATCCGTCGACTTTTAAAATCGTGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAAAA-GCCTATTTTCTATCTAT------CCTACCC---TTTTTT----GCTTTTTTGCTAGCGGTTCCAGATTCCC---------------------CAACG-------TATTGGGGCGTAAATGACTTTCTCTTAGCACA------TGTGCT---------------ATAGAATACACATCTAAATTTAGAAAGGAATTCCTAATTGAATGATTCACAATCAATAGCATTACTCAGACTGAAACTTACAACTTG-------CAAAGTCGTCTTTTTAAATTAAAGACCTAAGAAA-----TTACATAGAGGACTTGGGG--AAAACTTTGTAATTCCCCTC--TGTACCTTTAATTGACATACACCCCAGTCCTCTCATAAAATGAGGATGGAATGTTACATTGGAAATGGTCT
MH158779_Plantago_carnosa_23_South_Africa TAATAAAAA---TGGGCAATCCTGAGCCAAATCCTGTCTTCTCAAAAT------AAA-GTTCAGAAAGC--GAAAA-GGGGATAGGTGCAGAGACTCGACGGAAGCTGTTCTAAAAAAAATGGAGTTGACTGCGTTGGTA-----GATGAATCTTTTCATCGAAACTGCAGAAAGGATGAAGGATAAACGTATCTATT----------------GAATACTCAAATAT-CTAAAAAAGGGGGG--------------------ATGACGGTCCGAGTCTGT-----ATCTGTATTTTTTT----AGAT-------GAAAAA-TAGAAG-----------AATT-GGTGTGAATTGATTCCACATTCAAGA-------CAGAAT------CGAATATTCATTCATCAAATCACCCCACTCCATAGTCTGATAGTTTTAGTCTTTTTTAAAAGAAC---GATTAATT----------GGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCGTTCTACATGTCAATACCGACAGCAATGAAATTTAGAGTAATAGGAAAATCCGTCGACTTTTAAAATCGTGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAAAA-GCCTATTTTCTATHTAT------CCTACCC---TTTTTT----GCTTTTTTGCTAGCGGTTCCAGATTCCC---------------------CAACG-------TATTGGGGCGTAAATGACTTTCTCTTAGCACA------TGTGCT---------------ATAGAATACACATSTAAATTTAGAAAGGAATTCCTAATTGAATGATTCACAATCAATAGCATTACTCAGACTGAAACTTACAACTTG-------CAAAGTCGTCTTT-----TTAAAGACCTAAGAAA-----TTACATAGAGGACTTGGGG--AAAACTTTGTAATTCCCCTC--TGTACCTTTAATTGACATACACCCCAGTCCTCTCATAAAATGAGGATGGAATGTTACATTGGAAATGGTCT
MH158780_Plantago_carnosa_24_South_Africa TAATAAAAA---TGGGCAATCCTGAGCCAAATCCTGTCTTCTCAAAAT------AAA-GTTCAGAAAGC--GAAAA-GGGGATAGGTGCAGAGACTCGACGGAAGCTGTTCTAAAAAAAATGGAGTTGACTGCGTTGGTA-----GATGAATCTTTTCATCGAAACTGCAGAAAGGATGAAGGATAAACGTATCTATT----------------GAATACTCAAATAT-CTAAAAAAGGGGGG--------------------ATGACGGTCCGAGTCTGT-----ATCTGTATTTTTTT----AGAT-------GAAAAA-TAGAAG-----------AATT-GGTGTGAATTGATTCCACATTCAAGA-------CAGAAT------CGAATATTCATTCATCAAATCACCCCACTCCATAGTCTGATAGTTTTAGTCTTTTTTAAAAGAAC---GATTAATT----------GGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCGTTCTACATGTCAATACCGACAGCAATGAAATTTAGAGTAATAGGAAAATCCGTCGACTTTTAAAATCGTGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAAAA-GCCTATTTTCTATCTAT------CCTACCC---TTTTTT----GCTTTTTTGCTAGCGGTTCCAGATTCCC---------------------CAACG-------TATTGGGGCGTAAATGACTTTCTCTTAGCACA------TGTGCT---------------ATAGAATACACATCTAAATTTAGAAAGGAATTCCTAATTGAATGATTCACAATCAATAGCATTACTCAGACTGAAACTTACAACTTG-------CAAAGTCGTCTTT-----TTAAAGACCTAAGAAA-----TTACATAGAGGACTTGGGG--AAAACTTTGTAATTCCCCTC--TGTACCTTTAATTGACATACACCCCAGTCCTCTCATAAAATGAGGATGGAATGTTACATTGGAAATGGTCT
MH158781_Plantago_carnosa_25_South_Africa TAATAAAAA---TGGGCAATCCTGAGCCAAATCCTGTCTTCTAAAAAT------AAA-GTTCAGAAAGC--GAAAA-GGGGATAGGTGCAGAGACTCGACGGAAGCTGTTCTAAAAAAAATGGAGTTGACTGCGTTGGTA-----GATGAATCTTTTCATCGAAACTGCAGAAAGGATGAAGGATAAACGTATCTATT----------------GAATACTCAAATAT-CTAAAAAAGGGGGG--------------------ATGACGGTCCGAGTCTGT-----ATCTGTATTTTTTT----AGAT-------GAAAAA-TAGAAG-----------AATT-GGTGTGAATTGATTCCACATTCAAGA-------CAGAAT------CGAATATTCATTCATCAAATCACCCCACTCCATAGTCTGATAGTTTTAGTCTTTTTTAAAAGAAC---GATTAATT----------GGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCGTTCTACATGTCAATACCGACAGCAATGAAATTTATAGTAATAGGAAAATCCGTCGACTTTTAAAATCGTGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAAAA-GCCTATTTTCTATCTAT------CCTACCC---TTTTTT----GCTTTTTTGCTAGCGGTTCCAGATTCCC---------------------CAACG-------TATTGGGGCGTAAATGACTTTCTCTTAGCACA------TGTGCT---------------ATAGAATACACATATAAATTTAGAAAGGAATTCCTAATTGAATGATTCACAATCAATAGCATTACTCAGACTGAAACTTACAACTTG-------CAAAGTCGTCTTT-----TTAAAGACCTAAGAAA-----TTACATAGAGGACTTGGGG--AAAACTTTGTAATTCCCCTC--TGTACCTTTAATTGACATAC???????????????????????????????????????????????????
MH158782_Plantago_carnosa_26_South_Africa TAATAAAAA---TGGGCAATCCTGAGCCAAATCCTGTCTTCTCAAAAT------AAA-GTTCAGAAAGC--GAAAA-GGGGATAGGTGCAGAGACTCGACGGAAGCTGTTCTAAAAAAAATGGAGTTGACTGCGTTGGTA-----GATGAATCTTTTCATCGAAACTGCAGAAAGGATGAAGGATAAACGTATCTATT----------------GAATACTCAAATAT-CTAAAAAAGGGGGG--------------------ATGACGGTCCGAGTCTGT-----ATCTGTATTTTTTT----AGAT-------GAAAAA-TAGAAG-----------AATT-GGTGTGAATTGATTCCACATTCAAGA-------CAGAAT------CGAATATTCATTCATCAAATCACCCCACTCCATAGTCTGATAGTTTTAGTCTTTTTTAAAAGAAC---GATTAATT----------GGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCGTTCTACATGTCAATACCGACAGCAATGAAATTTAGAGTAATAGGAAAATCCGTCGACTTTTAAAATCGTGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAAAA-GCCTATTTTCTATCTAT------CCTACCC---TTTTTT----GCTTTTTTGCTAGCGGTTCCAGATTCCC---------------------CAACG-------TATTGGGGCGTAAATGACTTTCTCTTAGCACA------TGTGCT---------------ATAGAATACACATCTAAATTTAGAAAGGAATTCCTAATTGAATGATTCACAATCAATAGCATTACTCAGACTGAAACTTACAACTTG-------CAAAGTCGTCTTT-----TTAAAGACCTAAGAAA-----TTACATAGAGGACTTGGGG--AAAACTTTGTAATTCCCCTC--TGTACCTTTAATTGACATACACCCCAGTCCTCTCATAAAATGAGGATGGAATGTTACATTGGAAATGGTCT
MH158783_Plantago_carnosa_27_South_Africa TAATAAAAA---TGGGCAATCCTGAGCCAAATCCTGTCTTCTCAAAAT------AAA-GTTCAGAAAGC--GAAAA-GGGGATAGGTGCAGAGACTCGACGGAAGCTGTTCTAAAAAAAATGGAGTTGACTGCGTTGGTA-----GATGAATCTTTTCATCGAAACTGCAGAAAGGATGAAGGATAAACGTATCTATT----------------GAATACTCAAATAT-CTAAAAAAGGGGGG--------------------ATGACGGTCCGAGTCTGT-----ATCTGTATTTTTTT----AGAT-------GAAAAA-TAGAAG-----------AATT-GGTGTGAATTGATTCCACATTCAAGA-------CAGAAT------CGAATATTCATTCATCAAATCACCCCACTCCATAGTCTGATAGTTTTAGTCTTTTTTAAAAGAAC---GATTAATT----------GGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCGTTCTACATGTCAATACCGACAGCAATGAAATTTAGAGTAATAGGAAAATCCGTCGACTTTTAAAATCGTGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAAAA-GCCTATTTTCTATCTAT------CCTACCC---TTTTTT----GCTTTTTTGCTAGCGGTTCCAGATTCCC---------------------CAACG-------TATTGGGGCGTAAATGACTTTCTCTTAGCACA------TGTGCT---------------ATAGAATACACATCTAAATTTAGAAAGGAATTCCTAATTGAATGATTCACAATCAATAGCATTACTCAGACTGAAACTTACAACTTG-------CAAAGTCGTCTTT-----TTAAAGACCTAAGAAA-----TTACATAGAGGACTTGGGG--AAAACTTTGTAATTCCCCTC--TGTACCTTTAATTGACATACACCCCAGTCCTCTCATAAAATGAGGATGGAATGTTACATTGGAAATGGTCT
AF486419_Plantago_coronopus_35_England TAATAAAAA---AGGGCAATCCTGAGCCAAATCCTGTCTTCTCAAAAT------AAA-GTTCAGAAAGC--GAAAA-GGGGATAGGTGCAGAGACTCGACGGAAGCTGTTCTAAAAAAAATGGAGTTGACTGCGTTGGTA-----GATGAATCTTTTCATCGAAACTGCAGAAAGGATGAAGGATAAACGTATCTATT----------------GAATACTAAAATAT-CTAAAAAGGGGGGG--------------------ATGACGGTCCGAGTCTGT-----ATCTGTATTTTTTT----AGAT-------GAAAAA-TAGAAG-----------AATT-GGTATGAATTGATTCCACATTCAAGA-------GAGAAT------CGAATATTCATTCATCAAATCACCCCACTCCATAGTCTGATAGTTTTAGTCTTTTTTAAAAGAAC---GATTAATT----------GG-CGAGAATAAAGATAGAGTCCCGTTCTACATGTCAATCCCGACAGCAATGAAATTTATAGTAATAGGAAAATCCGTCGACTTTTAAAATCGTGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAAAA-GCCTATTTTCTATCTAT------CCTACCC---TTTTT-----GCTTTTTTGCTAGCGGTTCCAGATTCCT---------------------CAACG-------TATTGGGGCGTAAATGACTTTCTCTTAGCACA------TGTGCT---------------ATAGAATACATAGCTAAATTTAGAAAGGAATTCCTAATTGGATGATTCACAATCAATCGCATTTCTCAGACTGAAACTTACAACTTG-------CAAAGTCGTCTTT-----TTAAAGACCTAAGAAA-----TTACATAGAGGACTTGGGGGAAAAACTTTGTAATTCCCCTC--TGTACCTTTAATTGACATACACCCCAGTCCTTTCATAAAATGAGGATGGAATGTTACATTGGAAATGGCTG
AY101936_Plantago_crassifolia_55_Spain TAATAAAAA---TGGGCAATCCTGAGCCAAATCCTGTCTTCTCAAAAT------AAA-GTTCAGAAAGC--GAAAA-GGGGATAGGTGCAGAGACTCGACGGAAGCTGTTCTAAAAAAAATGGAGTTGACTGCGTTGGTA-----GATGAATCTTTTCATCGAAACTGCAGAAAGGATGAAGGATAAACGTATGTATT----------------GAATACTCAAATAT-CTAAAAAAGGGGGG--------------------ATGACGGTCCGAGTCTCT-----ATCTGTATTTTTTT----AGAT-------GAAAAA-TAGAAG-----------AATT-GGTGTGAATTGATTCCACATTCAAGA-------CAGAAT------CGAATATTCATTCATCAAATCACCCCACTCCATAGTCTGATAGTTTTAGTCTTTTTTAAAAGAAC---GATTAATT----------GGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCGTTCTACATGTCAATACCGACAGCAATGAAATTTATAGTAATAGGAAAATCCGTCGACTTTTAAAATCGTGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAAAA-GCCTATTTTCTATCTAT------CCTATCC---TTTTT-----GCTTTTTTGCTAGCGGTTCCAGATTCCT---------------------CAACG-------TATTGGGGCGTAAATGACTTTCTCTTAGCACA------TGTGCT---------------ATAGAATACACATCTAAATTTAGAAAGGAATTCCTAATTGGATGATTCACAATCAATAGCATTACTCAGACTGAAACTTACAACTTG-------CAAAGTTGTCTTT-----TTAAAGACCTAAGAAA-----TTACATAGAGGACTTGGGG--AAAACTTTGTAATTCCCCTC--TGTACCTTTAATTGACATACACCCCAGTCCTCTCATAAAATGAGGATGGAATGTTACATTGGAAA??????
MH158795_Plantago_coronopus_38_South_Africa TAATAAAAA---AGGGCAATCCTGAGCCAAATCCTGTCTTCTCAAAAT------AAA-GTTCAGAAAGC--GAAAA-GGGGATAGGTGCAGAGACTCGACGGAAGCTGTTCTAAAAAAAATGGAGTTGACTGCGTTGGTA-----GATGAATCTTTTCATCGAAACTGCAGAAAGGATGAAGGATAAACGTATCTATT----------------GAATACTCAAATAT-CTAAAA-GGGGGGG--------------------ATGACGGTCCGAGTCTGT-----ATCTGTATTTTTTT----AGAT-------GAAAAA-TAGAAG-----------AATT-GGTATGAATTGATTCCACATTCAAGA-------GAGAAT------CGAATATTCATTCATCAAATCACCCCACTCCATAGTCTGATAGTTTTAGTCTTTTTTAAAAGAAC---GATTAATT----------GGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCGTTCTACATGTCAATACCGACAGCAATGAAATTTATAGTAATAGGAAAATCCGTCGACTTTTAAAATCGTGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAAAA-GCCTATTTTCTATCTAT------CCTACCC---TTTTT-----GCTTTTTTGCTAGCGGTTCCAGATTCCT---------------------CAACG-------TATTGGGGCGTAAATGACTTTCTCTTAGCACA------TGTGCT---------------ATAGAATACATAGCTAAATTTAGAAAGGAATTCCTAATTGGATGATTCACAATCAATAGCATTTCTCAGACTGAAACTTACAACTTG-------CAAAGTCGTCTTT-----TTAAAGACCTAAGAAA-----TTACATAGAGGACTTGGGG--AAAACTTTGTAATTCCCCTC--TGTACCTTTAATTGACATACACCCCAGTCCTCTCATAAAATGAGGATGGAATGTTACATTGGAAATGGTCT
HQ593818_Plantago_coronopus_40_Unknown ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????CAAAA-GCCTATTTTCTATCTAT------CCTACCC---TTTTT-----GCTTTTTTGCTAGCGGTTCCAGATTCCT---------------------CAACG-------TATTGGGGCGTAAATGACTTTCTCTTAGCACA------TGTGCT---------------ATAGAATACATAGCTAAATTTAGAAAGGAATTCCTAATTGGATGATTCACAATCAATCGCATTTCTCAGACTGAAACTTACAACTTG-------CAAAGTCGTCTTT-----TTAAAGACCTAAGAAA-----TTACATAGAGGACTTGGGG--AAAACTTTGTAATTCCCCTC--TGTACCTTTAATTGACATACACCCCAGTCCTCTCATAAAATGAGGATGGAATGTTACATTGGAAATGGTCT
MH158799_Plantago_coronopus_cupanii_15_Italy ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????AGCTGTTCTAAAAAAAAWGGAGTTGACTGCGTTGGTA-----GATGAATCTTTTCATAGAAACTGCAGAAAGGATGAAGGATAAACGTATCTATT----------------GAATACTCAAATAT-CTAAAAAGGGGGGG--------------------ATGACGGTCCGAGTCTGT-----ATCTGTATTTTTTT----AGAT-------GAAAAA-TAGAAG-----------AATT-GGTATGAATTGATTCCACATTCAAGA-------GAGAAT------CGAATATTCATTCATCAAATCACCCCACTCCATAGTCTGATAGTTTTAGTCTTTTTTAAAAGAAC---GATTAATT----------GGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCGTTCTACATGTCAATACCGACAGCAATGAAATTTATAGTAATAGGAAAATCCGTCGACTTTTAAAATCGTGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAAAA-GCCTATTTTCTATCTAT------CCTACCC---TTTTT-----GCTTTTTTGCTAGCGGTTCCAGATTCCT---------------------CAACG-------TATTGGGGCGTAAATGACTTTCTCTTAGCACA------TGTGCT---------------ATAGAATACATAGCTAAATTTAGAAAGGAATTCCTAATTGGATGATTCACAATCAATAGCATTTCTCAGACTGAAACTTACAACTTG-------CAAAGTCGTCTTT-----TTAAAGACCTAAGAAA-----TTACATAGAGGACTTGGGG--AAA??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
MH158809_Plantago_serraria_47_Malta ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????TACTCAAATAT-CTAAAAAAGGGGGG--------------------ATGACGGTCCGAGTCTCT-----ATCTGTATTTTTTT----AGAT-------GAAAAA-TAGAAG-----------AATT-GGTGTGAATTGATTCCACATTCAAGA-------CAGAAT------CGAATATTCATTCATCAAATCACCCCACTCCATAGTCTGATAGTTTTAGTCTTTTTTAAAAGAAC---GATTAATT----------GGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCGTTCTACATGTCAATACCGACAGCAATGAAATTTATAGTAATAGGAAAATCCGTCGACTTTTAAAATCGTGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAAAA-GCCTATTTTCTATCTAT------CCTATCC---TTTTT-----GCTTTTTTGCTAGCGGTTCCAGATTCCC---------------------CAACG-------TATTGGGGCGTAAATGACTTTCTCTTAGCACA------TGTGCT---------------ATAGAATACACATCTAAATTTAGAAAGGAATTCCTA???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
MH158803_Plantago_crypsoides_14_Iran TAATAAAAA---TGGGCAATCCTGAGCCAAATCCTGTCTTCTCAAAAT------AAA-GTTCASAAAGC--GAAAA-GGGGATAGGTGCAGAGACTCGACGGAAGCTGTTCTAAAAAAAATGGAGTTGACTGCGTTGGTA-----GATGAATCTTTTCATCGAAACTGCAGAAAGGATGAAGGATAAACGTATGTATT----------------GAATACTCAAATAT-CTAAAAAAGGGGGG--------------------ATGACGGTCCGAGTCTCT-----ATCTGTATTTTTTT----AGAT-------GAAAAA-TAGAAG-----------AATT-GGTGTGAATTGATTCCACATTCAAGA-------CAGAAT------CGAATATTCATTCATCAAATCACCCCACTCCATAGTCTGATAGTTTTAGTCTTTTTTAAAAGAAC---GATTAATT----------GGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCGTTCTACATGTCAATACCGACAGCAATGAAATTTATAGTAATAGGAAAATCCGTCGACTTTTAAAATCGTGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAAAA-GCCTATTTTCTATCTAT------CCTATCC---TTTTT-----GCTTTTTTGCTAGCGGTTCCAGATTCCT---------------------CAACG-------TATTGGGGCGTAAATGACTTTCTCTTAGCACA------TGTGCT-----ATAGAATAGAATAGAATACACATCTAAATTTAGAAAGGAATTCCTAATTGGATGATTCACAATCAATAGCATTACTCAGACTGAAACTTACAACTTG-------CAAAGTTGTCTTT-----TTAAAGACCTAAGAAA-----TTACATAGAGGACTTGGGG--AAAACTTTGTAATTCCCCTC--TGTACCTTTAATTGACATACACCCCAGTCCTCTCATAAAATGAGGATGGAATGTTACATTGGAAATGGTCT
MH158793_Plantago_coronopus_20_Spain TAATAAAAA---AGGGCAATCCTGAGCCAAATCCTGTCTTCTCAAAAT------AAA-GTTCAGAAAGC--GAAAA-GGGGATAGGTGCAGAGACTCGACGGAAGCTGTTCTAAAAAAAATGGAGTTGACTGCGTTGGTA-----GATGAATCTTTTCATCGAAACTGCAGAAAGGATGAAGGATAAACGTATCTATT----------------GAATACTAAAATAT-CTAAAAAGGGGGGG--------------------ATGACGGTCCGAGTCTGT-----ATCTGTATTTTTTT----AGAT-------GAAAAA-TAGAAG-----------AATT-GGTATGAATTGATTCCACATTCAAGA-------GAGAAT------CGAATATTCATTCATCAAATCACCCCACTCCATAGTCTGATAGTTTTAGTCTTTTTTAAAAGAAC---GATTAATT----------GGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCGTTCTACATGTCAATACCGACAGCAATGAAATTTATAGTAATAGGAAAATCCGTCGACTTTTAAAATCGTGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAAAA-GCCTATTTTCTATCTAT------CCTACCC---TTTTT-----GCTTTTTTGCTAGCGGTTCCAGATTCCT---------------------CAACG-------TATTGGGGCGTAAATGACTTTCTCTTAGCACA------TGTGCT---------------ATAGAATACATAGCTAAATTTAGAAAGGAATTCCTAATTGGATGATTCACAATCAATCGCATTTCTCAGACTGAAACTTACAACTTG-------CAAAGTCGTCTTT-----TTAAAGACCTAAGAAA-----TTACATAGAGGACTTGGGG--AAAACTTTGTAATTCCCCTC--TGTACCTTTAATTGACATACACCCCAGTCCTCTCATAAAATGAGGATGGAATGTTACATTGGAAATGGTCT
MH158804_Plantago_crypsoides_16_Kuwait TAATAAAAA---TGGGCAATCCTGAGCCAAATCCTGTCTTCTCAAAAT------AAA-GTTCAGAAAGC--GAAAA-GGGGATAGGTGCAGAGACTCGACGGAAGCTGTTCTAAAAAAAATGGAGTTGACTGCGTTGGTA-----GATGAATCTTTTCATCGAAACTGCAGAAAGGATGAAGGATAAACGTATGTATT----------------GAATACTCAAATAT-CTAAAAAAGGGGGG--------------------ATGACGGTCCGAGTCTCT-----ATCTGTATTTTTTT----AGAT-------GAAAAA-TAGAAG-----------AATT-GGTGTGAATTGATTCCACATTCAAGA-------CAGAAT------CGAATATTCATTCATCAAATCACCCCACTCCATAGTCTGATAGTTTTAGTCTTTTTTAAAAGAAC---GATTAATT----------GGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCGTTCTACATGTCAATACCGACAGCAATGAAATTTATAGTAATAGGAAAATCCGTCGACTTTTAAAATCGTGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAAAA-GCCTATTTTCTATCTAT------CCTATCC---TTTTT-----GCTTTTTTGCTAGCGGTTCCAGATTCCC---------------------CAACG-------TATTGGGGCGTAAATGACTTTCTCTTAGCACA------TGTGCT---------------ATAGAATACACATCTAAATTTAGAAAGGAATTCCTAATTGGATGATTCACAATCAATAGCATTACTCAGACTGAAACTTACAACTTG-------CAAAGTTGTCTTT-----TTAAAGACCTAAGAAA-----TTACATAGAGGACTTGGGG--AAAACTTTGTAATTCCCCTC--TGTACCTTTAATTGACATACACCCCAGTCCTCTCATAAAATGAGGATGGAATGTTACATTGGAAATGGTCT
MH158806_Plantago_crypsoides_43_Bahrain ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????GAGTTGACTGCGTTGGTA-----GATGAATCTTTTCWACGAAACAGCAGAAAGGATGAAGGATAAACGTATGTATT----------------GAATACTCAAATAT-CTAAAAAAGGGGGG--------------------ATGACGGCCCGAGTCTCT-----ATCTGTATTTTTTT----AGAT-------GAAAAA-TAGAGG-----------AATT-GGTGTGAATTGATTCCACHTTCRAGA-------CAGAAT------CGAATATTCATTCATCAAATCACCCCACTCCATAGTCTGATAGTTTTAGTCTTTTTTAAAAGAAC---GATTAATT----------GGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCGTTCTACATGTCAATACCGACAGCAATGAAATTTATAGTAATAGGAAAATCCGTCGACTTTTAAAATCGTGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAAAA-GCCTATTTTCTATCTAT------CCTATCC---TTTTT-----GCTTTTTTGCTAGCGGTTCCAGATTCCT---------------------CAACG-------TATTGGGGCGTAAATGACTTTCTCTTAGCACA------TGTGCT-----ATAGAATAGAATAGAATACACATCTAAATTTAGAAAGGAATTCCTAATTGGATGATTCMCAATCAATAGCATTACTC????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
MH158792_Plantago_coronopus_17_Montenegro TAATAAAAA---AGGGCAATCCTGAGCCAAATCCTGTCTTCTCAAAAT------AAA-GTTCAGAAAGC--GAAAA-GGGGATAGGTGCAGAGACTCGACGGAAGCTGTTCTAAAAAAAATGGAGTTGACTGCGTTGGTA-----GATGAATCTTTTCATCGAAACTGCAGAAAGGATGAAGGATAAACGTATCTATT----------------GAATACTAAAATAT-CTAAAAAGGGGGGG--------------------ATGACGGTCCGAGTCTGT-----ATCTGTATTTTTTT----AGAT-------GAAAAA-TAGAAG-----------AATT-GGTATGAATTGATTCCACATTCAAGA-------GAGAAT------CGAATATTCATTCATCAAATCACCCCACTCCATAGTCTGATAGTTTTAGTCTTTTTTAAAAGAAC---GATTAATT----------GGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCGTTCTACATGTCAATACCGACAGCAATGAAATTTATAGTAATAGGAAAATCCGTCGACTTTTAAAATCGTGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAAAA-GCCTATTTTCTATCTAT------CCTACCC---TTTTT-----GCTTTTTTGCTAGCGGTTCCAGATTCCT---------------------CAACG-------TATTGGGGCGTAAATGACTTTCTCTTAGCACA------TGTGCT---------------ATAGAATACATAGCTAAATTTAGAAAGGAATTCCTAATTGGATGATTCACAATCAATCGCATTTCTCAGACTGAAACTTACAACTTG-------CAAAGTCGTCTTT-----TTAAAGACCTAAGAAA-----TTACATAGAGGACTTGGGG--AAAACTTTGTAATTCCCCTC--TGTACCTTTAATTGACATACACCCCAGTCCTCTCATAAAATGAGGATGGAATGTTACATTGGAAATGGTCT
MH158805_Plantago_crypsoides_18_Saudi_Arabia ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????CAAGTCCCTCTATCCCCAAAA-GCCTATTTTCTATCTAT------CCTATCC---TTTTT-----GCTTTTTTGCTAGCGGTTCCAGATTCCC---------------------CAACG-------TATTGGGGCGTAAATGACTTTCTCTTAGCACA------TGTGCT---------------ATAGAATACACATCTAAATTTAGAAAGGAATTCCTAATTGGATGATTCACAATCAATAGCATTACTCAGACTGAAACTTACAACTTG-------CAAAGTTGTCTTT-----TTAAAGACCTAAGAAA-----TTACATAGAGGACTTGGGG--AAAACTTTGTAATTCCCCTC--TGTACCTTTAATTGACATACACCCCAGTCCTCTCATAAAATGAGGATGGAATGTTACATTGGAAATGGTCT
MH158788_Plantago_coronopus_5_Algeria TAATAAAAA---AGGGCAATCCTGAGCCAAATCCTGTCTTCTCAAAAT------AAA-GTTCAGAAAGC--GAAAA-GGGGATAGGTGCAGAGACTCGACGGAAGCTGTTCTAAAAAAAATGGAGTTGACTGCGTTGGTA-----GATGAATCTTTTCATCGAAACTGCAGAAAGGATGAAGGATAAACGTATCTATT----------------GAATACTAAAATAT-CTAAAAAGGGGGGG--------------------ATGACGGTCCGAGTCTGT-----ATCTGTATTTTTTT----AGAT-------GAAAAA-TAGAAG-----------AATT-GGTATGAATTGATTCCACATTCAAGA-------GAGAAT------CGAATATTCATTCATCAAATCACCCCACTCCATAGTCTGATAGTTTTAGTCTTTTTTAAAAGAAC---GATTAATT----------GGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCGTTCTACATGTCAATACCGACAGCAATGAAATTTATAGTAATAGGAAAATCCGTCGACTTTTAAAATCGTGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAAAA-GCCTATTTTCTATCTAT------CCTACCC---TTTTT-----GCTTTTTTGCTAGCGGTTCCAGATTCCT---------------------CAACG-------TATTGGGGCGTAAATGACTTTCTCTTAGCACA------TGTGCT---------------ATAGAATACATAGCTAAATTTAGAAAGGAATTCCTAATTGGATGATTCACAATCAATAGCATTTCTCAGACTGAAACTTACAACTTG-------CAAAGTCGTCTTT-----TTAAAGACCTAAGAAA-----TTACATAGAGGACTTGGGG--AAAACTTTGTAATTCCCCTC--TGTACCTTTAATTGACATACACCCCAGTCCTCTCATAAAATGAGGATGGAATGTTACATTGGAAATGGTCT
MH158798_Plantago_coronopus_cupanii_6_Algeria TAATAAAAA---AGGGCAATCCTGAGCCAAATCCTGTCTTCTCAAAAT------AAA-GTTCAGAAAGC--GAAAA-GGGGATAGGTGCAGAGACTCGACGGAAGCTGTTCTAAAAAAAATGGAGTTGACTGCGTTGGTA-----GATGAATCTTTTCATCGAAACTGCAGAAAGGATGAAGGATAAACGTATCTATT----------------GAATACTCAAATAT-CTAAAAAGGGGGGG--------------------ATGACGGTCCGAGTCTGT-----ATCTGTATTTTTTT----AGAT-------GAAAAA-TAGAAG-----------AATT-GGTATGAATTGATTCCACATTCAAGA-------GAGAAT------CGAATATTCATTCATCAAATCACCCCACTCCATAGTCTGATAGTTTTAGTCTTTTTTAAAAGAAC---GATTAATT----------GGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCGTTCTACATGTCAATACCGACAGCAATGAAATTTATAGTAATAGGAAAATCCGTCGACTTTTAAAATCGTGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAAAA-GCCTATTTTCTATCTAT------CCTACCC---TTTTT-----GCTTTTTTGCTAGCGGTTCCAGATTCCT---------------------CAACG-------TATTGGGGCGTAAATGACTTTCTCTTAGCACA------TGTGCT---------------ATAGAATACATAGCTAAATTTAGAAAGGAATTCCTAATTGGATGATTCACAATCAATAGCATTTCTCAGACTGAAACTTACAACTTG-------CAAAGTCGTCTTT-----TTAAAGACCTAAGAAA-----TTACATAGAGGACTTGGGG--AAAACTTTGTAATTCCCCTC--TGTACCTTTAATTGACATACACCCCAGTCCTCTCATAAAATGAGGATGGAATGTTACATTGGAAATGGTCT
MH158794_Plantago_coronpus_36_Morocco TAATAAAAA---AGGGCAATCCTGAGCCAAATCCTGTCTTCTCAAAAT------AAA-GTTCAGAAAGC--GAAAA-GGGGATAGGTGCAGAGACTCGACGGAAGCTGTTCTAAAAAAAATGGAGTTGACTGCGTTGGTA-----GATGAATCTTTTCATCGAAACTGCAGAAAGGATGAAGGATAAACGTATCTATT----------------GAATACTAAAATAT-CTAAAAAGGGGGGG--------------------ATGACGGTCCGAGTCTGT-----ATCTGTATTTTTTT----AGAT-------GAAAAA-TAGAAG-----------AATT-GGTATGAATTGATTCCACATTCAAGA-------GAGAAT------CGAATATTCATTCATCAAATCACCCCACTCCATAGTCTGATAGTTTTAGTCTTTTTTAAAAGAAC---GATTAATT----------GGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCGTTCTACATGTCAATACCGACAGCAATGAAATTTATAGTAATAGGAAAATCCGTCGACTTTTAAAATCGTGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAAAA-GCCTATTTTCTATCTAT------CCTACCC---TTTTT-----GCTTTTTTGCTAGCGGTTCCAGATTCCT---------------------CAACG-------TATTGGGGCGTAAATGACTTTCTCTTAGCACA------TGTGCT---------------ATAGAATACATAGCTAAATTTAGAAAGGAATTCCTAATTGGATGATTCACAATCAATCGCATTTCTCAGACTGAAACTTACAACTTG-------CAAAGTCGTCTTT-----TTAAAGACCTAAGAAA-----TTACATAGAGGACTTGGGG--AAAACTTTGTAATTCCCCTC--TGTACCTTTAATTGACATACACCCCAGTCCTCTCATAAAATGAGGATGGAATGTTACATTGGAAATGGTCT
MH158800_Plantago_coronopus_macrorhiza_11_Tunisia TAATAAAAA---AGGGCAATCCTGAGCCAAATCCTGTCTTCTCAAAAT------AAA-GTTCAGAAAGC--GAAAA-GGGGATAGGTGCAGAGACTCGACGGAAGCTGTTCTAAAAAAAATGGAGTTGACTGCGTTGGTA-----GATGAATCTTTTCATCGAAACTGCAGAAAGGATGAAGGATAAACGTATCTATT----------------GAATACTAAAATAT-CTAAAAAGGGGGGG--------------------ATGACGGTCCGAGTCTGT-----ATCTGTATTTTTTT----AGAT-------GAAAAA-TAGAAG-----------AATT-GGTATGAATTGATTCCACATTCAAGA-------GAGAAT------CGAATATTCATTCATCAAATCACCCCACTCCATAGTCTGATAGTTTTAGTCTTTTTTAAAAGAAC---GATTAATT----------GGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCGTTCTACATGTCAATACCGACAGCAATGAAATTTATAGTAATAGGAAAATCCGTCGACTTTTAAAATCGTGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAAAA-GCCTATTTTCTATCTAT------CCTACCC---TTTTT-----GCTTTTTTGCTAGCGGTTCCAGATTCCT---------------------CAACG-------TATTGGGGCGTAAATGACTTTCTCTTAGCACA------TGTGCT---------------ATAGAATACATAGCTAAATTTAGAAAGGAATTCCTAATTGGATGATTCACAATCAATAGCATTTCTCAGACTGAAACTTACGACTTG-------CAAAGTCGTCTTT-----TTAAAGACCTAAGAAA-----TTACATAGAGGACTTGGGG--AAAACTTTGTAATTCCCCTC--TGTACCTTTAATTGACATACACCCCAGTCCTCTCATAAAATGAGGATGGAATGTTACATTGGAAATGGTCT
MH158796_Plantago_coronopus_39_Turkey TAATAAAAA---AGGGCAATCCTGAGCCAAATCCTGTCTTCTCAAAAT------AAA-GTTCAGAAAGC--GAAAA-GGGGATAGGTGCAGAGACTCGACGGAAGCTGTTCTAAAAAAAATGGAGTTGACTGCGTTGGTA-----GATGAATCTTTTCATCGAAACTGCAGAAAGGATGAAGGATAAACGTATCTATT----------------GAATACTCAAATAT-CTAAAAGGGGGGGG--------------------ATGACGGTCCGAGTCTGT-----ATCTGTATTTTTTT----AGAT-------GAAAAA-TAGAAG-----------AATT-GGTATGAATTGATTCCACATTCAAGA-------GAGAAT------CGAATATTCATTCATCAAATCACCCCACTCCATAGTCTGATAGTTTTAGTCTTTTTTAAAAGAAC---GATTAATT----------GGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCGTTCTACATGTCAATACCGACAGCAATGAAATTTATAGTAATAGGAAAATCCGTCGACTTTTAAAATCGTGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAAAA-GCCTATTTTCTATCTAT------CCTACCC---TTTTT-----GCTTTTTTGCTAGCGGTTCCAGATTCCT---------------------CAACG-------TATTGGGGCGTAAATGACTTTCTCTTAGCACA------TGTGCT---------------ATAGAATACATAGCTAAATTTAGAAAGGAATTCCTAATTGGATGATTCACAATCAATAGCATTTCTCAGACTGAAACTTACAACTTG-------CAAAGTCGTCTTT-----TTAAAGACCTAAGAAA-----TTACATAGAGGACTTGGGG--AAAACTTTGTAATTCCCCTC--TGTACCTTTAATTGACATACACCCCAGTCCTCTCATAAAATGAGGATGGAATGTTACATTGGAAATGGTCT
MH158790_Plantago_coronopus_9_Spain TAATAAAAA---AGGGCAATCCTGAGCCAAATCCTGTCTTCTCAAAAT------AAA-GTTCAGAAAGC--GAAAA-GGGGATAGGTGCAGAGACTCGACGGAAGCTGTTCTAAAAAAAATGGAGTTGACTGCGTTGGTA-----GATGAATCTTTTCATCGAAACTGCAGAAAGGATGAAGGATAAACGTATCTATT----------------GAATACTAAAATAT-CTAAAAAGGGGGGG--------------------ATGACGGTCCGAGTCTGT-----ATCTGTATTTTTTT----AGAT-------GAAAAA-TAGAAG-----------AATT-GGTATGAATTGATTCCACATTCAAGA-------GAGAAT------CGAATATTCATTCATCAAATCACCCCACTCCATAGTCTGATAGTTTTAGTCTTTTTTAAAAGAAC---GATTAATT----------GGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCGTTCTACATGTCAATACCGACAGCAATGAAATTTATAGTAATAGGAAAATCCGTCGACTTTTAAAATCGTGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAAAA-GCCTATTTTCTATCTAT------CCTACCC---TTTTT-----GCTTTTTTGCTAGCGGTTCCAGATTCCT---------------------CAACG-------TATTGGGGCGTAAATGACTTTCTCTTAGCACA------TGTGCT---------------ATAGAATACATAGCTAAATTTAGAAAGGAATTCCTAATTGGATGATTCACAATCAATCGCATTTCTCAGACTGAAACTTACAACTTG-------CAAAGTCGTCTTT-----TTAAAGACCTAAGAAA-----TTACATAGAGGACTTGGGG--AAAACTTTGTAATTCCCCTC--TGTACCTTTAATTGACATACACCCCAGTCCTCTCATAAAATGAGGATGGAATGTTACATTGGAAATGGTCT
MH158789_Plantago_coronopus_7_South__Africa TAATAAAAA---AGGGCAATCCTGAGCCAAATCCTGTCTTCTCAAAAT------AAA-GTTCAGAAAGC--GAAAA-GGGGATAGGTGCAGAGACTCGACGGAAGCTGTTCTAAAAAAAATGGAGTTGACTGCGTTGGTA-----GATGAATCTTTTCATCGAAACTGCAGAAAGGATGAAGGATAAACGTATCTATT----------------GAATACTCAAATAT-CTAAAAGGGGGGGG--------------------ATGACGGTCCGAGTCTGT-----ATCTGTATTTTTTT----AGAT-------GAAAAA-TAGAAG-----------AATT-GGTATGAATTGATTCCACATTCAAGA-------GAGAAT------CGAATATTCATTCATCAAATCACCCCACTCCATAGTCTGATAGTTTTAGTCTTTTTTAAAAGAAC---GATTAATT----------GGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCGTTCTACATGTCAATACCGACAGCAATGAAATTTATAGTAATAGGAAAATCCGTCGACTTTTAAAATCGTGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAAAA-GCCTATTTTCTATCTAT------CCTACCC---TTTTT-----GCTTTTTTGCTAGCGGTTCCAGATTCCT---------------------CAACG-------TATTGGGGCGTAAATGACTTTCTCTTAGCACA------TGTGCT---------------ATAGAATACATAGCTAAATTTAGAAAGGAATTCCTAATTGGATGATTCACAATCAATAGCATTTCTCAGACTGAAACTTACAACTTG-------CAAAGTCGTCTTT-----TTAAAGACCTAAGAAA-----TTACATAGAGGACTTGGGG--AAAACTTTGTAATTCCCCTC--TGTACCTTTAATTGACATACACCCCAGTCCTCTCATAAAATGAGGATGGAATGTTACATTGGAAATGGTCT
MH158791_Plantago_coronopus_10_Spain ?????????????????????CTGAGCCAAATCCTGTCTTCTCAAAAT------AAA-GTTCAGAAAGC--GAAAA-GGGGATAGGTGCAGAGACTCGACGGAAGCTGTTCTAAAAAAAATGGAGTTGACTGCGTTGGTA-----GATGAATCTTTTCATCGAAACTGCAGAAAGGATGAAGGATAAACGTATCTATT----------------GAATACTAAAATAT-CTAAAAAGGGGGGG--------------------ATGACGGTCCGAGTCTGT-----ATCTGTATTTTTTT----AGAT-------GAAAAA-TAGAAG-----------AATT-GGTATGAATTGATTCCACATTCAAGA-------GAGAAT------CGAATATTCATTCATCAAATCACCCCACTCCATAGTCTGATAGTTTTAGTCTTTTTTAAAAGAAC---GATTAATT----------GGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCGTTCTACATGTCAATACCGACAGCAATGAAATTTATAGTAATAGGAAAATCCGTCGACTTTTAAAATCGTGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAAAA-GCCTATTTTCTATCTAT------CCTACCC---TTTTT-----GCTTTTTTGCTAGCGGTTCCAGATTCCT---------------------CAACG-------TATTGGGGCGTAAATGACTTTCTCTTAGCACA------TGTGCT---------------ATAGAATACATAGCTAAATTTAGAAAGGAATTCCTAATTGGATGATTCACAATCAATCGCATTTCTCAGACTGAAACTTACAACTTG-------CAAAGTCGTCTTT-----TTAAAGACCTAAGAAA-----TTACATAGAGGACTTGGGG--AAAACTTTGTAATTCCCCTC--TGTACCTTTAATTGACATACACCCCAGTCCTCTCATAAAATGAGGATGGAATGTTACATTGGAA???????
AY101938_Plantago_coronopus_macrorhiza_61_Unknown TAATAAAAA---AGGGCAATCCTGAGCCAAATCCTGTCTTCTCAAAAT------AAA-GTTCAGAAAGC--GAAAA-GGGGATAGGTGCAGAGACTCGACGGAAGCTGTTCTAAAAAAAATGGAGTTGACTGCGTTGGTA-----GATGAATCTTTTCATCGAAACTGCAGAAAGGATGAAGGATAAACGTATCTATT----------------GAATACTAAAATAT-CTAAAAAGGGGGGG--------------------ATGACGGTCCGAGTCTGT-----ATCTGTATTTTTTT----AGAT-------GAAAAA-TAGAAG-----------AATT-GGTATGAATTGATTCCACATTCAAGA-------GAGAAT------CGAATATTCATTCATCAAATCACCCCACTCCATAGTCTGATAGTTTTAGTCTTTTTTAAAAGAAC---GATTAATT----------GGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCGTTCTACATGTCAATACCGACAGCAATGAAATTTATAGTAATAGGAAAATCCGTCGACTTTTAAAATCGTGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAAAA-GCCTATTTTCTATCTAT------CCTACCC---TTTTT-----GCTTTTTTGCTAGCGGTTCCAGATTCCT---------------------CAACG-------TATTGGGGCGTAAATGACTTTCTCTTAGCACA------TGTGCT---------------ATAGAATACATAGCTAAATTTAGAAAGGAATTCCTAATTGGATGATTCACAATCAATAGCATTTCTCAGACTGAAACTTACGACTTG-------CAAAGTCGTCTTT-----TTAAAGACCTAAGAAA-----TTACATAGAGGACTTGGGG--AAAACTTTGTAATTCCCCTC--TGTACCTTTAATTGACATACACCCCAGTCCTCTCATAAAATGAGGATGGAATGTTACATTGGAAATGGTCT
AY101935_Plantago_serraria_68_Unknown TAATAAAAA---TGGGCAATCCTGAGCCAAATCCTGTCTTCTCAAAAT------AAA-GTTCAGAAAGC--GAAAA-GGGGATAGGTGCAGAGACTCGACGGAAGCTGTTCTAAAAAAAATGGAGTTGACTGCGTTGGTA-----GATGAATCTTTTCATCGAAACTGCAGAAAGGATGAAGGATAAACGTATGTATT----------------GAATACTCAAATAT-CTAAAAAAGGGGGG--------------------ATGACGGTCCGAGTCTCT-----ATCTGTATTTTTTT----AGAT-------GAAAAA-TAGAAG-----------AATT-GGTGTGAATTGATTCCACATTCAAGA-------CAGAAT------CGAATATTCATTCATCAAATCACCCCACTCCATAGTCTGATAGTTTTAGTCTTTTTTAAAAGAAC---GATTAATT----------GGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCGTTCTACATGTCAATACCGACAGCAATGAAATTTATAGTAATAGGAAAATCCGTCGACTTTTAAAATCGTGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAAAA-GCCTATTTTCTATCTAT------CCTATCC---TTTTT-----GCTTTTTTGCTAGCGGTTCCAGATTCCC---------------------CAACG-------TATTGGGGCGTAAATGACTTTCTCTTAGCACA------TGTGCT---------------ATAGAATACACATCTAAATTTAGAAAGGAATTCCTAATTGGATGATTCACAATCAATAGCATTACTCAGACTGAAACTTACAACTTG-------CAAAGTTGTCTTT-----TTAAAGACCTAAGAAA-----TTACCTAGAGGACTTGGGG--AAAACTTTGTAATTCCCCTC--TGTACCTTTAATTGACATACACCCCAGTCCTCTCATAAAATGAGGATGGAATGTTACATTGGAAATGGTCT
MH158810_Plantago_serraria_66_Italy ?????????????????????????GCCAAATCCTGTCTTCTCAAAAT------AAA-GTTCAGAAAGC--GAAAA-GGGGATAGGTGCAGAGACTCGACGGAAGCTGTTCTAAAAAAAATGGAGTTGACTGCGTTGGTA-----GATGAATCTTTTCATCGAAACTGCAGWAAGGATGAAGGATAAACGTATGTATT----------------GAATACTCAAATAT-CTAAAAAAGGGGGG--------------------ATGACGGTCCGAGTCTCT-----ATCTGTATTTTTTT----AGAT-------GAAAAA-TAGAAG-----------AATT-GGTGTGAATTGATTCCACATTCAAGA-------CAGAAT------CGAATATTCATTCATCAAATCACCCCACTCCATAGTCTGATAGTTTTAGTCTTTTTTAAAAGAAC---GATTAATT----------GGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCGTTCTACATGTCAATACCGACAGCAATGAAATTTATAGTAATAGGAAAATCCGTCGACTTTTAAAATCGTGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAAAA-GCCTATTTTCTATCTAT------CCTATCC---TTTTT-----GCTTTTTTGCTAGCGGTTCCAGATTCCC---------------------CAACG-------TATTGGGGCGTAAATGACTTTCTCTTAGCACA------TGTGCT---------------ATAGAATACACATCTAAATTTAGAAAGGAATTCCTAATTGGATGATTCACAATCAATAGCATTACTCAGACTGAAACTTACAACTTG-------CAAAGTTGTCTTT-----TTAAAGACCTAAGAAA-----TTACCTAGAGGACTTGGGG--AAAACTTTGTAATTCCCCTC--TGTACCTTTAATTGACATACA??????????????????????????????????????????????????
AY101939_Plantago_coronopus_subspathulata_69_Portugal TAATAAAAA---AGGGCAATCCTGAGCCAAATCCTGTCTTCTCAAAAT------AAA-GTTCAGAAAGC--GAAAA-GGGGATAGGTGCAGAGACTCGACGGAAGCTGTTCTAAAAAAAATGGAGTTGACTGCGTTGGTA-----GATGAATCTTTTCATCGAAACTGCAGAAAGGATGAAGGATAAACGTATCTATT----------------GAATACTAAAATAT-CTAAAAAGGGGGGG--------------------ATGACGGTCCGAGTCTGT-----ATCTGTATTTTTTT----AGAT-------GAAAAA-TAGAAG-----------AATT-GGTATGAATTGATTCCACATTCAAGA-------GAGAAT------CGAATATTCATTCATCAAATCACCCCACTCCATAGTCTGATAGTTTTAGTCTTTTTTAAAAGAAC---GATTAATT----------GGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCGTTCTACATGTCAATACCGACAGCAATGAAATTTATAGTAATAGGAAAATCCGTCGACTTTTAAAATCGTGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAAAA-GCCTATTTTCTATCTAT------CCTACCC---TTTTT-----GCTTTTTTGCTAGCGGTTCCAGATTCCT---------------------CAACG-------TATTGGGGCGTAAATGACTTTCTCTTAGCACA------TGTGCT---------------ATAGAATACATAGCTAAATTTAGAAAGGAATTCCTAATTGGATGATTCACAATCAATAGCATTTCTCAGACTGAAACTTACAACTTG-------CAAAGTCGTCTTT-----TTAAAGACCTAAGAAA-----TTACATAGAGGACTTGGGG--AAAACTTTGTAATTCCCCTC--TGTACCTTTAATTGACATACACCCCAGTCCTCTCATAAAATGAGGATGGAATGTTACATTGGAAA??????
MH158786_Plantago_carnosa_144_South_Africa TAATAAAAA---TGGGCAATCCTGAGCCAAATCCTGTCTTCTCAAAAT------AAA-GTTCAGAAAGC--GAAAA-GGGGATAGGTGCAGAGACTCGACGGAAGCTGTTCTAAAAAAAATGGAGTTGACTGCGTTGGTA-----GATGAATCTTTTCATCGAAACTGCAGAAAGGATGAAGGATAAACGTATCTATT----------------GAATACTCAAATAT-CTAAAAAAGGGGGG--------------------ATGACGGTTCGAGTCTGT-----ATCTGTATTTTTTT----AGAT-------GAAAAA-TAGAAG-----------AATT-GGTGTGAATTGATTCCACATTCAAGA-------CAGAAT------CGAATATTCATTCATCAAATCACCCCACTCCATAGTCTGATAGTTTTAGTCTTTTTTAAAAGAAC---GATTAATT----------GGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCGTTCTACATGTCAATACCGACAGCAATGAAATTTATAGTAATAGGAAAATCCGTCGACTTTTAAAATCGTGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAAAA-GCCTATTTTCTATCTAT------CCTACCC---TTTTTT----GCTTTTTTGCTAGCGGTTCCAGATTCCC---------------------CAACG-------TATTGGGGCGTAAATGACTTTCTCTTAGCACA------TGTGCT---------------ATAGAATACACATCTAAATTTAGAAAGGAATTCCTAATTGAATGATTCACAATCAATAGCATTACTCAGACTGAAACTTACAACTTG-------CAAAGTCGTCTTT-----TTAAAGACCTAAGAAA-----TTACATAGAGGACTTGGGG--AAAACTTTGTAATTCCCCTC--TGTACCTTTAATTGACATACACCCCAGTCCTCTCATAAAATGAGGATGGAATGTTACATTGGAAATGGTC?
MH158797_Plantago_coronopus_145_South_Africa TAATAAAAA---AGGGCAATCCTGAGCCAAATCCTGTCTTCTCAAAAT------AAA-GTTCAGAAAGC--GAAAA-GGGGATAGGTGCAGAGACTCGACGGAAGCTGTTCTAAAAAAAATGGAGTTGACTGCGTTGGTA-----GATGAATCTTTTCATCGAAACTGCAGAAAGGATGAAGGATAAACGTATCTATT----------------GAATACTCAAATAT-CTAAAAGGGGGGGG--------------------ATGACGGTCCGAGTCTGT-----ATCTGTATTTTTTT----AGAT-------GAAAAA-TAGAAG-----------AATT-GGTATGAATTGATTCCACATTCAAGA-------GAGAAT------CGAATATTCATTCATCAAATCACCCCACTCCATAGTCTGATAGTTTTAGTCTTTTTTAAAAGAAC---GATTAATT----------GGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCGTTCTACATGTCAATACCGACAGCAATGAAATTTATAGTAATAGGAAAATCCGTCGACTTTTAAAATCGTGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAAAA-GCCTATTTTCTATCTAT------CCTACCC---TTTTT-----GCTTTTTTGCTAGCGGTTCCAGATTCCT---------------------CAACG-------TATTGGGGCGTAAATGACTTTCTCTTAGCACA------TGTGCT---------------ATAGAATACATAGCTAAATTTAGAAAGGAATTCCTAATTGGATGATTCACAATCAATAGCATTTCTCAGACTGAAACTTACAACTTG-------CAAAGTCGTCTTT-----TTAAAGACCTAAGAAA-----TTACATAGAGGACTTGGGG--AAAACTTTGTAATTCCCCTC--TGTACCTTTAATTGACATACACCCCAGTCCTCTCATAAAATGAGGATGGAATGTTACATTGGAA???????
MH158787_Plantago_carnosa_147_South_Africa TAATAAAAA---TGGGCAATCCTGAGCCAAATCCTGTCTTCTCAAAAT------AAA-GTTCAGAAAGC--GAAAA-GAGGATAGGTGCAGAGACTCGACGGAAGCTGTTCTAAAAAAAATGGAGTTGACTGCGTTGGTA-----GATGAATCTTTTCATCGAAACTGCAGAAAGGATGAAGGATAAACGTATCTATT----------------GAATACTCAAATAT-CTAAAAAAGGGGGG--------------------ATGACGGTCCGAGTCTGT-----ATCTGTATTTTTTT----AGAT-------GAAAAA-TAGAAG-----------AATT-GGTGTGAATTGATTCCACATTCAAGA-------CAGAAT------CGAATATTCATTCATCAAATCACCCCACTCCATAGTCTGATAGTTTTAGTCTTTTTTAAAAGAAC---GATTAATT----------GGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCGTTCTACATGTCAATACCGACAGCAATGAAATTTATAGTAATAGGAAAATCCGTCGACTTTTAAAATCGTGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAAAA-GCCTATTTTCTATCTAT------CCTACCC---TTTTTT----GCTTTTTTGCTAGCGGTTCCAGATTCCC---------------------CAACG-------TATTGGGGCGTAAATGACTTTCTCTTAGCACA------TGTGCT---------------ATAGAATACACATCTAAATTTAGAAAGGAATTCCTAATTGAATGATTCACAATCAATAGCATTACTCAGACTGAAACTTACAACTTG-------CAAAGTCGTCTTT-----TTAAAGACCTAAGAAA-----TTACATAGAGGACTTGGGG--AAAACTTTGTAATTCCCCTC--TGTACCTTTAATTGACATACACCCCAGTCCTCTCATAAAATGAGGATGGAATGTTACATTGAAAATGGTCT
MH158808_Plantago_serraria_29_Italy ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????AGGATGAAGGATAAACGTATGTATT----------------GAATACTCAAATAT-CTAAAAAAGGGGGG--------------------ATGACGGTCCGAGTCTCT-----ATCTGTATTTTTTT----AGAT-------AAAAAA-TAGAAG-----------AATT-GGTGTGAATTGATTCCACATTCAAGA-------CAGAAT------CGAATATTCATTCATCAAATCACCCCACTCCATAGTCTGATAGTTTTAGTCTTTTTTAAAAGAAC---GATTAATT----------GGMCGAGAATAAAGATAGAGTCCCGTTCTACATGTCAATACCGACAGCAATGAAATTTATAGTAATAGGAAAATCCGTCGACTTTTAAAATCGTGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAAAA-GCCTATTTTCTATCTAT------CCTATCC---TTTTT-----GCTTTTTTGCTAGCGGTTCCAGATTCCC---------------------CAACG-------TATTGGGGCGTAAATGACTTTCTCTTAGCACA------TGTGCT---------------ATAGAATACACATCTAAATTTAGAAAGGAATTCCTA???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
MH158807_Plantago_crypsoides_56_Saudi_Arabia TAATAAAAA---TGGGCAATCCTGAGCCAAATCCTGTCTTCTCAAAAT------AAA-GTTCAGAAAGC--GAAAA-GGGGATAGGTGCAGAGACTCGACGGAAGCTGTTCTAAAAAAAATGGAGTTGACTGCGTTGGTA-----GATGAATCTTTTCATCGAAACTGCAGAAAGGATGAAGGATAAACGTATGTATT----------------GAATACTCAAATAT-CTAAAAAAGGGGGG--------------------ATGACGGTCCGAGTCTCT-----ATCTGTATTTTTTT----AGAT-------GAAAAA-TAGAAG-----------AATT-GGTGTGAATTGATTCCACATTCAAGA-------CAGAAT------CGAATATTCATTCATCAAATCACCCCACTCCATAGTCTGATAGTTTTAGTCTTTTTTAAAAGAAC---GATTAATT----------GGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCGTTCTACATGTCAATACCGACAGCAATGAAATTTATAGTAATAGGAAAATCCGTCGACTTTTAAAATCGTGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAAAA-GCCTATTTTCTATCTAT------CCTATCC---TTTTT-----GCTTTTTTGCTAGCGGTTCCAGATTCCT---------------------CAACG-------TATTGGGGCGTAAATGACTTTCTCTTAGCACA------TGTGCTATAGAATAGAATAGAATAGAATACACATCTAAATTTAGAAAGGAATTCCTAATTGGATGATTCACAATCAATAGCATTACTCAGACTGAAACTTACAACTTG-------CAAAGTTGTCTTT-----TTAAAGACCTAAGAAA-----TTACATAGAGGACTTGGGG--AAAACTTTGTAATTCCCCTC--TGTACCTTTAATTGACATACACCCCAGTCCTCTCATAAAATGAGGATGGAATGTTACATTGGAAATGGTCT
MH158802_Plantago_crassifolia_54_Spain TAATAAAAA---AGGGCAATCCTGAGCCAAATCCTGTCTTCTCAAAAT------AAA-GTTCAGAAAGC--GAAAA-GGGGATAGGTGCAGAGACTCGAYGGAAGCTGTTCTAAAAAAAATGGAGTTGACTGCGTTGGTA-----GATGAATCTTTTCATCGAAACTGCAGAAAGGATGAAGGATAAACGTATGTATT----------------GAATACTCAAATAT-CTAAAAAAGGGGGG--------------------ATGACGGTCCGAGTCTGT-----ATCTGTATTTTTTT----AGAT-------GAAAAA-TAGAAG-----------AATT-GGTGTGAATTGATTCCACATTCAAGA-------CAGAAT------CGAATATTCATTCATCAAATCACCCCACTCCATAGTCTGATAGTTTTAGTCTTTTTTAAAAGAAC---GATTAATT----------GGACGAGAATAAAGATAGAGTCCCGTTCTACATGTCAATACCGACAGCAATGAAATTTATAGTAATAGGAAAATCCGTCGACTTTTAAAATCGTGAGGGTTCAAGTCCCTCTATCCCCAAAA-GCCTATTTTCTATCTAT------CCTATCC---TTTTT-----GCTTTTTTGCTAGCGGTTCCAGATTCCT---------------------CAACG-------TATTGGGGCGTAAATGACTTTCTCTTAGCACA------TGTGCT---------------ATAGAATACACATCTAAATTTAGAAAGGAATTCCTAATTGGATGATTCACAATCAATAGCATTACTCAGACTGAAACTTACAACTTG-------CAAAGTTGTCTTT-----TTAAAGACCTAAGAAA-----TTACATAGAGGACTTGGGG--AAAACTTTGTAATTCCCCTC--TGTACCTTTAATTGACATACMCCCCAGTCCTCTCATAAAATGAGGATGG??????????????????????
;
END;
[End of File]
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment