Commit 34fa025b authored by Jannes Höpke's avatar Jannes Höpke

Upload New File

parent 995426f6
#NEXUS
[! Generated by PhyDE 0.9971 ]
[Mon Apr 09 18:06:14 BST 2018]
BEGIN DATA;
DIMENSIONS NTAX=39 NCHAR=432;
FORMAT DATATYPE=DNA GAP=- MISSING=? ;
MATRIX
GQ248370_Plantago_major_163_Germany ?????????????ATAACTTCCCTCTAGACCTAGCTGCTATCGAAGCTCCAACAAATGGATAAGACTTGTTC--------TTAGTGTATAGGAGTTTTTGAAAATAGAATAGAGAAAATAAAGGAGCAATCAACTCTTTCTTGTTTGATCTTTGATCAAGATAAGGAGGGGTATTGCTCCTTTATTTTCT----------TTTAAATTCGTA-TAGTCTTTTCTTAGAAGAATCAAATCATCAA-------------------------------ACAGTTTTCAAAATCCAATAAACTTAAACTACTAAAATGAAAAATGACTATACTT----AGTAAGTTATAGATTCTAG------TAAGTTATAG-AGTC-----AGGGGATAGGGGCGGATGTAGCCAAGTGGATCAAGGCAGT?????????????
EU750477_Plantago_rugelii_166_Canada ?????????????ATAACTTCCCTCTAGACCTAGCTGCTATCGAAGCTCCAACAAATGGATAAGACTTGTTC--------TTAGTGTATAGGAGTTTTTGAAAATAGAATAGAGAAAATAAAGGAGCAATCAACTCTTTCTTGTTTGATCTTTGATCAAGATAAGGAGGGGTATTGCTCCTTTATTTTCT----------TTTAAATTCATA-TAGTCTTTTCTTAGAAGAATCAAATCATCAA-------------------------------ATAGTTTTCAAAATCCAATAAACTTAAACTACTAAAATGAAAAATGACTATACTT----AGTAAGTTATAGATTCTAG------TAAGTTATAG-AGTC-----AGGGGATAGGGGCGGATGTAGCCAAGTGGATCAAGGCAGT?????????????
NC028520_Plantago_media_164_Unknown ??????????????????????????????????????tatcgaagctccaacaaatggataagacttgttc--------ttagtgtataggagtttttgaaaatagaatatagaaaataaaggagcaatcaactctttcttgtttgatctttgatcaagataaggaggggtattgctcctttattttct----------tttaaattcgta-tagtcttttcttagaagaatcaaataatcaa-------------------------------acagttttcaaaattcaataaacttaaactactaaaatgaaaaatgactatactt----agtaagttatagattctag------taagttatag-agtc-----aggggataggggcggatgtagccaa????????????????????????????
MH158737_Plantago_cafra_1_South_Africa GAACGTAATGCTCATAACTTCCCTCTAGACCTAGCTGCTATCGAAGCTCCAACAAATGGATAAGACTTGTTCTTAGTGTATTAGTGTATAGGAGTTTTTGAAAATAGAATAGAGAAAATAAAGGAGCAATCGACTCTTTCTTCTTTGATCTTTGATCAAGGTAAGGGGGGGTATTGCTCCTTTATTTTCT----------TTTAAA---------------------------------------------------------------------ACAGTTTAAAAAATTCAAGAAA------CTACT---AAAAAAAATGAATAGACTTCTAGAATAAGTTCTATATTCTAGTTCTGCTAAGTTATAGGAGTCTAGGTAGGGA-TAGGGGCGGATGTAGCCAAGTGGATCAAGGCAGTGGATTGTGAATCC
MH158740_Plantago_cafra_4_South_Africa GAACGTAATGCTCATAACTTCCCTCTAGACCTAGCTGCTATCGAAGCTCCAACAAATGGATAAGACTTGTTCTTAGTGTATTAGTGTATAGGAGTTTTTGAAAATAGAATAGAGAAAATAAAGGAGCAATCGACTCTTTCTTCTTTGATCTTTGATCAAGGTAAGGGGGGGTATTGCTCCTTTATTTTCT----------TTTAAA---------------------------------------------------------------------ACAGTTTAAAAAATCCAAGAAA------CTACT--AAAAAAAAATGAATAGACTTCTAGAATAAGTTCTATATTCTAGTTCTGCTAAGTTATAGCAGTCTAGGTAGGGA-TAGGGGCGGATGTAGCCAAGTGGATCAAGGCAGTGGATTGTGAATCC
MH158739_Plantago_cafra_3_South_Africa GAACGTAATGCTCATAACTTCCCTCTAGACCTAGCTGCTATCGAAGCTCCAACAAATGGATAAGACTTGTTCTTAGTGTATTAGTGTATAGGAGTTTTTGAAAATAGAATAGAGAAAATAAAGGAGCAATCGACTCTTTCTTCTTTGATCTTTGATCAAGGTAAGGGGGGGTATTGCTCCTTTATTTTCT----------TTTAAA---------------------------------------------------------------------ACAGTTTAAAAAATCCAAGAAA------CTACT--AAAAAAAAATGAATAGACTTCTAGAATAAGTTCTATATTCTAGTTCTGCTAAGTTATAGCAGTCTAGGTAGGGA-TAGGGGCGGATGTAGCCAAGTGGATCAAGGCAGTGGATTGTGAATCC
MH158738_Plantago_cafra_2_South_Africa GAACGTAATGCTCATAACTTCCCTCTAGACCTAGCTGCTATCGAAGCTCCAACAAATGGATAAGACTTGTTCTTAGTGTATTAGTGTATAGGAGTTTTTGAAAATAGAATAGAGAAAATAAAGGAGCAATCGACTCTTTCTTCTTTGATCTTTGATCAAGGTAAGGGGGGGTATTGCTCCTTTATTTTCT----------TTTAAA---------------------------------------------------------------------ACAGTTTAAAAAATCCAAGAAA------CTACT--AAAAAAAAATGAATAGACTTCTAGAATAAGTTCTATATTCTAGTTCTCCTAAGTTATAGGAGTCTAGGTAGGGA-TAGGGGCGGATGTAGCCAAGTGGATCAAGGCAGTGGATTGTGAATCC
MH158764_Plantago_crassifolia_50_Greece GAACGTAATGCTCATAACTTCCCTCTAGACCTAGCTGCTATCGAAGCTCCAACAAATGGATAAGACTTGTTC--------TTAGTGTATAGGAGTTTTTGAAAATCGAGTAGAGAAAATAAAGGAGCAATTCACTCTTTCTTGTTTGATCTTTGATCAAAGTAAGGAGGGGTATTGCTCCCTTATTTTCT----------TTTCAATTCCTA-TAGTCTTTTCTTTGCAAAATCAAATAATCAAAATGGAACCTTTCTTCTGTCTTCAAAAAAATACATGTTAAAAAATCCAAGAAA------CTAAA-------AAAATTAATATACTT----AGTAAGTTAGAGATTCTAA------TAAGTTATAG-AGTC-----AGGGAATAGGGGCGGATGTAGCCAAGTGGATTAAGGCAGTGGATTGTGAATCC
MH158741_Plantago_maritima_salsa_62_Russia GAACGTAATGCTCATAACTTCCCTCTAGACCTAGCTGCTATCGAAGCTCCAACAAATGGATAAGACTTGTTC--------TTAGTGTATAGGAGTTTTTGAAAATCGAGTAGAGAAAATAAAGGAGCAATTAACTCTTTCTTGTTTGATCTTTGATCAAGCTAAGGAGGGGTATTGCTCCTTTATTTTCT----------TTTCCATTCCTA-TAGTCTTTTCGTTGAAAAATTAAATAATAAAAATGGAATCTTTCTTCTGTCTTCAAAAAAAGACATGTTAAAAAATCCAAAAAA------CTACT-------AAAATGAATATACTT----ATTTAGTTAGAGATTCTAA------TAAGTTATAG-AGTC-----AGGGAATAGGGGCGGATGTAGCCAAGTGGATCAAGGCAGTGGATTGTGAATCC
GQ248368_Plantago_lanceolata_156_Unknown ?????????????????????????????????GCTGCTATCGANGCTCCNACAAATGGATAAGACTTGTTC--------TTAGTGTATAGGAGTTTTTGAAAATAGAATAGAGAAAATAAAGGAGCAATCGACTCTTTCTTCTTTGATCTTTGATCAAGGTAAGGAGGGGTATTGCTCCTTTATTTTCT----------TTTAAATTCGTAATAGTCTTTTTTTAGAAAAAAAAATCTAAAAAAA---------------------AAAAAAAGACAGTTTAAAAAATGCAAGAAA------CTACT-----AAAAAATGAATAGACTTCTAGAATAAGTTCTATATTCTAGTTCTAGTAAATTATAGGAGTC-----TAGGAATAGGGGCGG??????????????????????????????????????
MH158742_Plantago_subulata_30_Spain GAACGTAATGCTCATAACTTCCCTCTAGACCTAGCTGCTATCGAAGCTCCAACAAATGGATAAGACTTGTTC--------TTAGTGTATAGGAGTTTTTGAAAATCGAGTAGAGAAAATAAAGGAGCAATTAACTCTTTCTTGTTTGATCTTTGATCAAGGTAAGGAGGGGTATTGCTCCTTTATTTTCT----------TTTCCATTCCTA-TAGTCTTTTCGTTGAAAAATTAAATAAGAAAAATGGAATCTTTCTTCTGTCTTCAAAAAAAGACATGTTAAAAAATCCAAAAAA------CTACT-------AAAATTAATATACTT----ATTTAGTTCGAAATTCTAA------TAAGTTATAG-AGTC-----AGGGAATAGGGGCGGATGTAGCCAAGTGGATCAAGGCAGTGGATTGTGAATCC
MH158748_Plantago_carnosa_51_South_Africa GAACGTAATGCTCATAACTTCCCTCTAGACCTAGCTGCTATCGAAGCTCCAACAAATGGATAAGACTTGTTC--------TTAGTGTATAGGAGTTTTTGAAACTCGAATAGAAAAAATAAAGGAGCAATTCACTCTTTCTTGTTTGATCTTTGATCAAAGTAAGGAGGGGTATTGCTCCTTTATTTTCTTTTCAATTCCTTTCAATTCCTA-TAGTCTTTTCTTTGAAAAATGAAATAATCAAAATGGAATCTTTCTTCTGTCTTCAAAAAAAGACATGTTAAAAAATCCAAGAAA------CTACT-------AAAATGAATAGACTT----AGTAAGTTAGAGATTCTAA------TAAGTTATAG-AGTC-----AGGGAATAGGGGCGGATGTAGCCAAGTGGATTAAGGCAGTGGATTGTGAATCC
MH158743_Plantago_carnosa_22_South_Africa GAACGTAATGCTCATAACTTCCCTCTAGACCTAGCTGCTATCGAAGCTCCAACAAATGGATAAGACTTGTTC--------TTAGTGTATAGGAGTTTTTGAAACTCGAATAGAGAAAATAAAGGAGCAATTCACTCTTTCTTGTTTGATCTTTGATCAAAGTAAGGAGGGGTATTGCTCCTTTATTTTCTTTTCAATTCCTTTCAATTCCTA-TAGTCTTTTCTTTGAAAAATGAAATAATCAAAATGGAATCTTTCTTCTGTCTTCAAAAAAAGACATGTTAAAAAATCCAAGAAA------CTACT-------AAAATGAATAGACTT----AGTAAGTTAGAGATTCTAA------TAAGTTATAG-AGTC-----AGGGAATAGGGGCGGATGTAGCCAAGTGGATTAAGGCAGTGGATTGTGAATCC
MH158749_Plantago_carnosa_52_South_Africa GAACGTAATGCTCATAACTTCCCTCTAGACCTAGCTGCTATCGAAGCTCCAACAAATGGATAAGACTTGTTC--------TTAGTGTATAGGAGTTTTTGAAACTCGAATAGAGAAAATAAAGGAGCAATTCACTCTTTCTTGTTTGATCTTTGATCAAAGTAAGGAGGGGTATTGCTCCTTTATTTTCTTTTCAATTCCTTTCAATTCCTA-TAGTCTTTTCTTTGAAAAATGAAATAATCAAAATGGAATCTTTCTTCTGTCTTCAAAAAAAGACATGTTAAAAAATCCAAGAAA------CTACT-------AAAATGAATAGACTT----AGTAAGTTAGAGATTCTAA------TAAGTTATAG-AGTC-----AGGGAATAGGGGCGGATGTAGCCAAGTGGATTAAGGCAGTGGATTGTGAATCC
MH158744_Plantago_carnosa_23_South_Africa GAACGTAATGCTCATAACTTCCCTCTAGACCTAGCTGCTATCGAAGCTCCAACAAATGGATAAGACTTGTTC--------TTAGTGTATAGGAGTTTTTGAAACTCGAATAGAGAAAATAAAGGAGCAATTCACTCTTTCTTGTTTGATCTTTGATCAAAGTAAGGAGGGGTATTGCTCCTTTATTTTCTTTTCAATTCCTTTCAATTCCTA-TAGTCTTTTCTTTGAAAAATGAAATAATCAAAATGGAATCTTTCTTCTGTCTTCAAAAAAAGACATGTTAAAAAATCCAAGAAA------CTACT-------AAAATGAATAGACTT----AGTAAGTTAGAGATTCTAA------TAAGTTATAG-AGTC-----AGGGAATAGGGGCGGATGTAGCCAAGTGGATTAAGGCAGTGGATTGTGAATCC
MH158745_Plantago_carnosa_24_South_Africa GAACGTAATGCTCATAACTTCCCTCTAGACCTAGCTGCTATCGAAGCTCCAACAAATGGATAAGACTTGTTC--------TTAGTGTATAGGAGTTTTTGAAACTCGAATAGAGAAAATAAAGGAGCAATTCACTCTTTCTTGTTTGATCTTTGATCAAAGTAAGGAGGGGTATTGCTCCTTTATTTTCTTTTCAATTCCTTTCAATTCCTA-TAGTCTTTTCTTTGAAAAATGAAATAATCAAAATGGAATCTTTCTTCTGTCTTCAAAAAAAGACATGTTAAAAAATCCAAGAAA------CTACT-------AAAATGAATAGACTT----AGTAAGTTAGAGATTCTAA------TAAGTTATAG-AGTC-----AGGGAATAGGGGCGGATGTAGCCAAGTGGATTAAGGCAGTGGATTGTGAATCC
MH158746_Plantago_carnosa_26_South_Africa GAACGTAATGCTCATAACTTCCCTCTAGACCTAGCTGCTATCGAAGCTCCAACAAATGGATAAGACTTGTTC--------TTAGTGTATAGGAGTTTTTGAAACTCGAATAGAGAAAATAAAGGAGCAATTCACTCTTTCTTGTTTGATCTTTGATCAAAGTAAGGAGGGGTATTGCTCCTTTATTTTCTTTTCAATTCCTTTCAATTCCTA-TAGTCTTTTCTTTGAAAAATGAAATAATCAAAATGGAATCTTTCTTCTGTCTTCAAAAAAAGACATGTTAAAAAATCCAAGAAA------CTACT-------AAAATGAATAGACTT----AGTAAGTTAGAGATTCTAA------TAAGTTATAG-AGTC-----AGGGAATAGGGGCGGATGTAGCCAAGTGGATTAAGGCAGTGGATTGTGAATCC
MH158747_Plantago_carnosa_27_South_Africa GAACGTAATGCTCATAACTTCCCTCTAGACCTAGCTGCTATCGAAGCTCCAACAAATGGATAAGACTTGTTC--------TTAGTGTATAGGAGTTTTTGAAACTCGAATAGAGAAAATAAAGGAGCAATTCACTCTTTCTTGTTTGATCTTTGATCAAAGTAAGGAGGGGTATTGCTCCTTTATTTTCTTTTCAATTCCTTTCAATTCCTA-TAGTCTTTTCTTTGAAAAATGAAATAATCAAAATGGAATCTTTCTTCTGTCTTCAAAAAAAGACATGTTAAAAAATCCAAGAAA------CTACT-------AAAATGAATAGACTT----AGTAAGTTAGAGATTCTAA------TAAGTTATAG-AGTC-----AGGGAATAGGGGCGGATGTAGCCAAGTGGATTAAGGCAGTGGATTGTGAATCC
MH158758_Plantago_coronopus_38_South_Africa GAACGTAATGCTCATAACTTCCCTCTAGACCTAGCTGCTACCGAAGCTCCAACAAATGGATAAGACTTGTTC--------TTAGTGTATAGGAGTTTTTGAAACTCGAATAGAGAAAATAAAGGAGCAATTCACTCTTTCTTGTTTGATCTTTGATCAAAGTAAGGAGGGGTATTGCTCCTTTATTTTCT----------TTTCAATTCCTA-TAGTCTTTTCTTTGAAAAATGAAATAATCAAAATGGAATCTTTCTTCTGTCTTCAAAAAAAGACATGTTAAAAAATCCAAAAAA------CGACT-------AAAATGAATATACTT----AGTAAGTTAGAGATTCTAA------TAAGTTATAG-AGTC-----AGGGAATAGGGGCGGATGTAGCCAAGTGGATCAAGGCAGTGGATTGTGAATCC
MH158762_Plantago_coronopus_15_Italy GAACGTAATGCTCATAACTTCCCTCTAGACCTAGCTGCTACCGAAGCTCCAACAAATGGATAAGACTTGTTC--------TTAGTGTATAGGAGTTTTTGAAACTCGAATAGAGAAAATAAAGGAGCAATTCACTCTTTCTTGTTTGATCTTTGATCAAAGTAAGGAGGGGTATTGCTCCTTTATTTTCT----------TTTCAATTCCTA-TAGTCTTTTCTTTGAAAAATGAAATAATCAAAATGGAATCTTTCTTCTGTCTTCAAAAAAAGACATGTTAAAAAATCCAAAAAA------CGACT-------AAAATGAATATACTT----AGTAAGTTAGAGATTCTAA------TAAGTTATAG-AGTC-----AGGGAATAGGGGCGGATGTAGCCAAGTGGATCAAGGCAGTGGATTGTGAATCC
MH158766_Plantago_crypsoides_14_Iran GAACGTAATGCTCATAACTTCCCTCTAGACCTAGCTGCTATCGAAGCTCCAACAAATGGATAAGACTTGTTC--------TTAGTGTATAGGAGTTTTTGAAAATCGAGTAGAAAAAATAAAGGAGCAATTCACTCTTTCTTGTTTGATCTTTGATCAAAGTAAGGAGGGGTATTGCTCCCTTATTTTCT----------TTTGAATTCCTA-TAGTCTTTTGTTTGAAAAATCAAATAATCAAAATGGAACCTTTCTTCTGTCTTCAAAAAAATACATGTTAAAAAATCCAAGAAA------CTAAA-------AAAATTAATATACTT----AGTAAGTTAGAGATTCTAA------TAAGTTATAG-AGTC-----AGGGAATAGGGGCGGATGTAGCCAAGTGGATTAAGGCAGTGGATTGTGAATCC
MH158756_Plantago_coronopus_20_Spain GAACGTAATGCTCATAACTTCCCTCTAGACCTAGCTGCTACCGAAGCTCCAACAAATGGATAAGACTTGTTC--------TTAGTGTATAGGAGTTTTTGAAACTCGAATAGAGAAAATAAAGGAGCAATTCACTCTTTCTTGTTTGATCTTTGATCAAAGTAAGGAGGGGTATTGCTCCTTTATTTTCT----------TTTCAATTCCTA-TAGTCTTTTCTTTGAAAAATGAAATAATCAAAATGGAATCTTTCTTCTGTCTTCAAAAAAAGACATGTTAAAAAATCCAAAAAA------CGACT-------AAAATGAATATACTT----AGTAAGTTAGAGATTCTAA------TAAGTTATAG-AGTC-----AGGGAATAGGGGCGGATGTAGCCAAGTGGATCAAGGCAGTGGATTGTGAATCC
MH158767_Plantago_crypsoides_16_Kuwait GAACGTAATGCTCATAACTTCCCTCTAGACCTAGCTGCTATCGAAGCTCCAACAAATGGATAAGACTTGTTC--------TTAGTGTATAGGAGTTTTTGAAAATCGAGTAGAAAAAATAAAGGAGCAATTCACTCTTTCTTGTTTGATCTTTGATCAAAGTAAGGAGGGGTATTGCTCCCTTATTTTCT----------TTTCAATTCCTA-TAGTCTTTTGTTTGAAAAATCAAATAATCAAAATGGAACCTTTCTTCTGTCTTCAAAAAAATACATGTTAAAAAATCCAAGAAA------CTAAA-------AAAATTAATATACTT----AGTAAGTTAGAGATTCTAA------TAAGTTATAG-AGTC-----AGGGAATAGGGGCGGATGTAGCCAAGTGGATTAAGGCAGTGGATTGTGAATCC
MH158755_Plantago_coronopus_17_Montenegro GAACGTAATGCTCATAACTTCCCTCTAGACCTAGCTGCTACCGAAGCTCCAACAAATGGATAAGACTTGTTC--------TTAGTGTATAGGAGTTTTTGAAACTCGAATAGAGAAAATAAAGGAGCAATTCACTCTTTCTTGTTTGATCTTTGATCAAAGTAAGGAGGGGTATTGCTCCTTTATTTTCT----------TTTCAATTCCTA-TAGTCTTTTCTTTGAAAAATGAAATAATCAAAATGGAATCTTTCTTCTGTCTTCAAAAAAAGACATGTTAAAAAATCCAAAAAA------CGACT-------AAAATGAATATACTT----AGTAAGTTAGAGATTCTAA------TAAGTTATAG-AGTC-----AGGGAATAGGGGCGGATGTAGCCAAGTGGATCAAGGCAGTGGATTGTGAATCC
MH158768_Plantago_crypsoides_18_Saudi_Arabia GAACGTAATGCTCATAACTTCCCTCTAGACCTAGCTGCTATCGAAGCTCCAACAAATGGATAAGACTTGTTC--------TTAGTGTATAGGAGTTTTTGAAAATCGAGTAGAAAAAATAAAGGAGCAATTCACTCTTTCTTGTTTGATCTTTGATCAAAGTAAGGAGGGGTATTGCTCCCTTATTTTCT----------TTTCAATTCCTA-TAGTCTTTTGTTTGAAAAATCAAATAATCAAAATGGAACCTTTCTTCTGTCTTCAAAAAAATACATGTTAAAAAATCCAAGAAA------CTAAA-------AAAATTAATATACTT----AGTAAGTTAGAGATTCTAA------TAAGTTATAG-AGTC-----AGGGAATAGGGGCGGATGTAGCCAAGTGGATTAAGGCAGTGGATTGTGAATCC
MH158751_Plantago_coronopus_5_Algeria GAACGTAATGCTCATAACTTCCCTCTAGACCTAGCTGCTACCGAAGCTCCAACAAATGGATAAGACTTGTTC--------TTAGTGTATAGGAGTTTTTGAAACTCGAATAGAGAAAATAAAGGAGCAATTCACTCTTTCTTGTTTGATCTTTGATCAAAGTAAGGAGGGGTATTGCTCCTTTATTTTCT----------TTTCAATTCCTA-TAGTCTTTTCTTTGAAAAATGAAATAATCAAAATGGAATCTTTCTTCTGTCTTCAAAAAAAGACATGTTAAAAAATCCAAAAAA------CGACT-------AAAATGAATATACTT----AGTAAGTTAGAGATTCTAA------TAAGTTATAG-AGTC-----AGGGAATAGGGGCGGATGTAGCCAAGTGGATCAAGGCAGTGGATTGTGAATCC
MH158761_Plantago_coronopus_cupanii_6_Algeria GAACGTAATGCTCATAACTTCCCTCTAGACCTAGCTGCTACCGAAGCTCCAACAAATGGATAAGACTTGTTC--------TTAGTGTATAGGAGTTTTTGAAACTCGAATAGAGAAAATAAAGGAGCAATTCACTCTTTCTTGTTTGATCTTTGATCAAAGTAAGGAGGGGTATTGCTCCTTTATTTTCT----------TTTCAATTCCTA-TAGTCTTTTCTTTGAAAAATGAAATAATCAAAATGGAATCTTTCTTCTGTCTTCAAAAAAAGACATGTTAAAAAATCCAAAAAA------CGACT-------AAAATGAATATACTT----AGTAAGTTAGAGATTCTAA------TAAGTTATAG-AGTC-----AGGGAATAGGGGCGGATGTAGCCAAGTGGATCAAGGCAGTGGATTGTGAATCC
MH158757_Plantago_coronopus_36_Morocco GAACGTAATGCTCATAACTTCCCTCTAGACCTAGCTGCTACCGAAGCTCCAACAAATGGATAAGACTTGTTC--------TTAGTGTATAGGAGTTTTTGAAACTCGAATAGAGAAAATAAAGGAGCAATTCACTCTTTCTTGTTTGATCTTTGATCAAAGTAAGGAGGGGTATTGCTCCTTTATTTTCT----------TTTCAATTCCTA-TAGTCTTTTCTTTGAAAAATGAAATAATCAAAATGGAATCTTTCTTCTGTCTTCAAAAAAAGACATGTTAAAAAATCCAAAAAA------CGACT-------AAAATGAATATACTT----AGTAAGTTAGAGATTCTAA------TAAGTTATAG-AGTC-----AGGGAATAGGGGCGGATGTAGCCAAGTGGATCAAGGCAGTGGATTGTGAATCC
MH158763_Plantago_coronopus_macrorhiza_11_Tunisia GAACGTAATGCTCATAACTTCCCTCTAGACCTAGCTGCTACCGAAGCTCCAACAAATGGATAAGACTTGTTC--------TTAGTGTATAGGAGTTTTTGAAACTCGAATAGAGAAAATAAAGGAGCAATTCACTCTTTCTTGTTTGATCTTTGATCAAAGTAAGGAGGGGTATTGCTCCTTTATTTTCT----------TTTCAATTCCTA-TAGTCTTTTCTTTGAAAAATGAAATAATCAAAATGGAATCTTTCTTCTGTCTTCAAAAAAAGACATGTTAAAAAATCCAA-AAA------CGACT-------AAAATGAATATACTT----AGTAAGTTAGAGATTCTAA------TAAGTTATAG-AGTC-----AGGGAATAGGGGCGGATGTAGCCAAGTGGATCAAGGCAGTGGATTGTGAATCC
MH158759_Plantago_coronopus_39_Turkey GAACGTAATGCTCATAACTTCCCTCTAGACCTAGCTGCTACCGAAGCTCCAACAAATGGATAAGACTTGTTC--------TTAGTGTATAGGAGTTTTTGAAACTCGAATAGAGAAAATAAAGGAGCAATTCACTCTTTCTTGTTTGATCTTTGATCAAAGTAAGGAGGGGTATTGCTCCTTTATTTTCT----------TTTCAATTCCTA-TAGTCTTTTCTTTGAAAAATGAAATAATCAAAATGGAATCTTTCTTCTGTCTTCAAAAAAAGACATGTTAAAAAATCCAAAAAA------CGACT-------AAAATGAATATACTT----AGTAAGTTAGAGATTCTAA------TAAGTTATAG-AGTC-----AGGGAATAGGGGCGGATGTAGCCAAGTGGATCAAGGCAGTGGATTGTGAATCC
MH158753_Plantago_coronopus_9_Spain GAACGTAATGCTCATAACTTCCCTCTAGACCTAGCTGCTACCGAAGCTCCAACAAATGGATAAGACTTGTTC--------TTAGTGTATAGGAGTTTTTGAAACTCGAATAGAGAAAATAAAGGAGCAATTCACTCTTTCTTGTTTGATCTTTGATCAAAGTAAGGAGGGGTATTGCTCCTTTATTTTCT----------TTTCAATTCCTA-TAGTCTTTTCTTTGAAAAATGAAATAATCAAAATGGAATCTTTCTTCTGTCTTCAAAAAAAGACATGTTAAAAAATCCAAAAAA------CGACT-------AAAATGAATATACTT----AGTAAGTTAGAGATTCTAA------TAAGTTATAG-AGTC-----AGGGAATAGGGGCGGATGTAGCCAAGTGGATCAAGGCAGTGGATTGTGAATCC
MH158752_Plantago_coronopus_7_South_Africa GAACGTAATGCTCATAACTTCCCTCTAGACCTAGCTGCTACCGAAGCTCCAACAAATGGATAAGACTTGTTC--------TTAGTGTATAGGAGTTTTTGAAACTCGAATAGAGAAAATAAAGGAGCAATTCACTCTTTCTTGTTTGATCTTTGATCAAAGTAAGGAGGGGTATTGCTCCTTTATTTTCT----------TTTCAATTCCTA-TAGTCTTTTCTTTGAAAAATGAAATAATCAAAATGGAATCTTTCTTCTGTCTTCAAAAAAAGACATGTTAAAAAATCCAAAAAA------CGACT-------AAAATGAATATACTT----AGTAAGTTAGAGATTCTAA------TAAGTTATAG-AGTC-----AGGGAATAGGGGCGGATGTAGCCAAGTGGATCAAGGCAGTGGATTGTGAATCC
MH158754_Plantago_coronopus_10_Spain GAACGTAATGCTCATAACTTCCCTCTAGACCTAGCTGCTACCGAAGCTCCAACAAATGGATAAGACTTGTTC--------TTAGTGTATAGGAGTTTTTGAAACTCGAATAGAGAAAATAAAGGAGCAATTCACTCTTTCTTGTTTGATCTTTGATCAAAGTAAGGAGGGGTATTGCTCCTTTATTTTCT----------TTTCAATTCCTA-TAGTCTTTTCTTTGAAAAATGAAATAATCAAAATGGAATCTTTCTTCTGTCTTCAAAAAAAGACATGTTAAAAAATCCAAAAAA------CGACT-------AAAATGAATATACTT----AGTAAGTTAGAGATTCTAA------TAAGTTATAG-AGTC-----AGGGAATAGGGGCGGATGTAGCCAAGTGGATCAAGGCAGTGGATTGTGAATCC
MH158770_Plantago_serraria_66_Italy GAACGTAATGCTCATAACTTCCCTCTAGACCTAGCTGCTATCGAAGCTCCAACAAATGGATAAGACTTGTTC--------TTAGTGTATAGGAGTTTTTGAAAATCGAGTAGAGAAAATAAAGGAGCAATTCACTCTTTCTTGTTTGATCTTTGATCAAAGTAAGGAGGGGTATTGCTCCCTTATTTTCT----------TTTCAATTCCTA-TAGTCTTTTCTTTGAAAAATCAAATAATCAAAATGGAACCTTTCTTCTGTCTTCAAAAAAATACATGTTAAAAAATCCAAGAAA------CTAAA-------AAAATTAATATACTT----AGTAAGTTAGAGATTCTAA------TAAGTTCTAG-AGTC-----AGGGAATAGGGGCGGATGTAGCCAAGTGGATTAAGGCAGTGGATTGTGAATCC
MH158750_Plantago_carnosa_144_South_Africa GAACGTAATGCTCATAACTTCCCTCTAGACCTAGCTGCTATCGAAGCTCCAACAAATGGATAAGACTTGTTC--------TTAGTGTATAGGAGTTTTTGAAACTCGAATAGAAAAAATAAAGGAGCAATTCACTCTTTCTTGTTTGATCTTTGATCAAAGTAAGGAGGGGTATTGCTCCTTTATTTTCTTTTCAATTCCTTTCAATTCCTA-TAGTCTTTTCTTTGAAAAATGAAATAATCAAAATGGAATCTTTCTTCTGTCTTCAAAAAAAGACATGTTAAAAAATCCAAGAAA------CTACT-------AAAATGAATAGACTT----AGTAAGTTAGAGATTCTAA------TAAGTTATAG-AGTC-----AGGGAATAGGGGCGGATGTAGCCAAGTGGATTAAGGCAGTGGATTGTGAATCC
MH158760_Plantago_coronopus_145_South_Africa GAACGTAATGCTCATAACTTCCCTCTAGACCTAGCTGCTACCGAAGCTCCAACAAATGGATAAGACTTGTTC--------TTAGTGTATAGGAGTTTTTGAAACTCGAATAGAGAAAATAAAGGAGCAATTCACTCTTTCTTGTTTGATCTTTGATCAAAGTAAGGAGGGGTATTGCTCCTTTATTTTCT----------TTTCAATTCCTA-TAGTCTTTTCTTTGAAAAATGAAATAATCAAAATGGAATCTTTCTTCTGTCTTCAAAAAAAGACATGTTAAAAAATCCAAAAAA------CGACT-------AAAATGAATATACTT----AGTAAGTTAGAGATTCTAA------TAAGTTATAG-AGTC-----AGGGAATAGGGGCGGATGTAGCCAAGTGGATCAAGGCAGTGGATTGTGAATCC
MH169560_Plantago_carnosa_147_South_Africa GAACGTAATGCTCATAACTTCCCTCTAGACCTAGCTGCTATCGAAGCTCCAACAAATGGATAAGACTTGTTC--------TTAGTGTATAGGAGTTTTTGAAACTCGAATAGAGAAAATAAAGGAGCAATTCACTCTTTCTTGTTTGATCTTTGATCAAAGTAAGGAGGGGTATTGCTCCTTTATTTTCTTTTCAATTCCTTTCAATTCCTA-TAGTCTTTTCTTTGAAAAATGAAATAATCAAAATGGAATCTTTCTTCTGTCTTCAAAAAAAGACATGTTAAAAAATCCAAGAAA------CTACT-------AAAATGAATAGACTT----AGTAAGTTAGAGATTCTAA------TAAGTTATAG-AGTC-----AGGGAATAGGGGCGGATGTAGCCAAGTGGATTAAGGCAGTGGATTGTGAATCC
MH158769_Plantago_crypsoides_56_Saudi_Arabia GAACGTAATGCTCATAACTTCCCTCTAGACCTAGCTGCTATCGAAGCTCCAACAAATGGATAAGACTTGTTC--------TTAGTGTATAGGAGTTTTTGAAAATCGAGTAGAAAAAATAAAGGAGCAATTCACTCTTTCTTGTTTGATCTTTGATCAAAGTAAGGAGGGGTATTGCTCCCTTATTTTCT----------TTTGAATTCCTA-TAGTCTTTTGTTTGAAAAATCAAATAATCAAAATGGAACCTTTCTTCTGTCTTCAAAAAAATACATGTTAAAAAATCCAAGAAA------CTAAA-------AAAATTAATATACTT----AGTAAGTTAGAGATTCTAA------TAAGTTATAG-AGTC-----AGGGAATAGGGGCGGATGTAGCCAAGTGGATTAAGGCAGTGGATTGTGAATCC
MH158765_Plantago_crassifolia_54_Spain GAACGTAATGCTCATAACTTCCCTCTAGACCTAGCTGCTATCGAAGCTCCAACAAATGGATAAGACTTGTTC--------TTAGTGTATAGGAGTTTTTGAAAATCGAGTAGAGAAAATAAAGGAGCAATTCACTCTTTCTTGTTTGATCTTTGATCAAAGTAAGGAGGGGTATTGCTCCCTTATTTTCT----------TTTCAATTCCTA-TAGTCTTTTCTTTGCAAAATCAAATAATCAAAATGGAACCTTTCTTCTGTCTTCAAAAAAATACATGTTAAAAAATCCAAGAAA------CTAAA-------AAAATTAATATACTT----AGTAAGTTAGAGATTCTAA------TAAGTTATAG-AGTC-----AGGGAATAGGGGCGGATGTAGCCAAGTGGATTAAGGCAGTGGATTGTGAATCC
;
END;
[End of File]
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment